Vyhlásenie pedagógov Vysokej školy múzických umení k situácii v RTVS

Sme znepokojení situáciou v RTVS, kde už niekoľko týždňov prevláda atmosféra strachu a neistoty.

Plazivá a dlhodobá podoba tejto neistoty naznačuje, že zámerom vedenia nie je konštruktívny rozvoj a nadviazanie kontinuity s predchádzajúcim úspešným obdobím, ale len systematická deštrukcia ľudského potenciálu a poslania tejto inštitúcie.

Dnešná napätá spoločenská i geopolitická situácia si vyžaduje skúsených reportérov a spravodajcov schopných kritického pohľadu, rozumného uvažovania a kompetentnej analýzy faktov. Práve takých sa RTVS zbavuje. Kvalitní a overení profesionáli sú z RTVS prepúšťaní alebo sami pod nátlakom odchádzajú.

Atmosféra strachu nevytvára priestor pre slobodnú publicistiku a tvorbu hodnú verejnoprávneho média, ktoré patrí všetkým občanom. Na slobodný rozhlas a televíziu si nárokujeme a máme na ňu právo.

Keďže udalosti nielen posledného obdobia dokazujú, že p. Rezník nie je schopný tieto ciele vyplývajúce zo zákona naplniť, navrhujeme, aby zodpovedne zvážil svoje ďalšie zotrvanie vo funkcii generálneho riaditeľa RTVS. Zároveň žiadame Radu Rozhlasu a televízie Slovenska, aby vyvinula všetky potrebné kroky, ktoré NÁŠ Rozhlas a televíziu Slovenska stabilizujú a zabránia návratu do minulosti.

Mgr. Peter Balko
Doc. Martin Ciel, PhD
Mgr. Viera Čakányová
Mgr. Dáša Čiripová
Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD
Prof. Dušan Dušek
Von Dubravay
Mgr. art. Tomáš Juríček
Doc. Peter Kerekes, ArtD
Doc. Robert Kirchhoff, ArtD
PhDr. Zuzana Konopásková
PhDr. Mária Krýslová
Ing. arch. Mgr. Michal Lošonský, ArtD
Mgr. art. Marek Majeský, ArtD
Prof. Ingrid Mayerová
Doc. Katarína Mišíková, PhD
Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD
Mgr. Lenka Moravčíková-Chovanec
Prof. Juraj Nvota
Mgr. Patrik Pašš, ArtD
Mgr. Táňa Pauhofová
PhDr. Darina Pavlu
Mgr. art. Tobias Potočný
Mgr. Ján Púček, ArtD
Mgr. Michal Režný, ArtD
PhDr. Viera Rybárová, CSc.
Mgr. Kristián Seidmann
Doc. Peter Svarinský
PhDr. Soňa Šimková, PhD
Doc. Marek Šulík
Mgr. Mária Vargová
Mgr. Barbara Vidlička-Vrťová, ArtD
Mgr. Jaro Vojtek, ArtD