Najviac pokút sa ušlo JOJ

Najviac pokút sa ušlo JOJ Foto: JOJ

Skrytá reklama na záhradnú techniku, prekročenie limitu reklám a vysielanie nevhodného obsahu počas dňa - aj toto boli dôvody, pre ktoré Rada pre vysielanie a retransmisiu v utorok rozdávala pokuty.

 

 

Vysielateľ televízie JOJ spoločnosť MAC TV dostala pokutu 10 tisíc eur za to, že v období od 21. októbra do 9. decembra minulého roka v trinástich prípadoch odvysielala reklamné bloky v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako je povolených 12 minút za hodinu. Ďalších 6 tisíc eur dostala MAC TV za to, že ako už viackrát v minulosti, nedodala rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania viacrých programov.

Pokutu dve tisíc eur si JOJ odniesla za odvysielanie upútaviek na programy Fantastické torty a Kde bolo, tam bolo, ktoré neboli označené totožným grafickým symbolom ako samotné programy. Ďalších 1 500 eur za reláciu Súdnu sieň – Extrémne prípady, ktorá bol podľa rady nesprávne označená ako nevhodná pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov. Podľa sťažovateľa program obsahoval viacero scén, v ktorých mohlo dôjsť k zobrazeniu erotických pomôcok, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém.

Ďalších tisíc eur dostala MAC TV za to, že viackrát počas dňa na JOJ Plus odvysielala upútavku na program Hon na beštiu, ktorý rada klasifikovala ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov.

Tisíc eur sa ušlo aj Markíze za skrytú reklamu v relácii Farma, ktorá obsahovala vizuálne a zvukové informácie o tovaroch „záhradná technika Šupa" a sedemsto eur za nevhodné označenie programu Najprísnejší rodičia.