Parlament hľadá nových členov Rady RTVS

Parlament hľadá nových členov Rady RTVS

Vo februári končí členstvo predsedovi rady Miroslavovi Kollárovi a ďalším dvom členom.

 

 

Pred dvomi rokmi si najkratšie funkčné obdobie v novej Rade RTVS vylosovali traja členovia Miroslav Kollár, Vladimír Talian a Milan Antol. Národná rada bude v blízkom čase voliť na ich miesta troch nových členov.

Výbor pre kultúru a médiá v týchto dňoch zverejnil výzvu na podávanie návrhov kandidátov na členov rady, zastúpených z odborníkov v oblasti televízneho, rozhlasového vysielania a odborníkov v oblasti ekonómie.

Kandidát musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej päť rokov odbornej praxe a tri roky riadiacej praxe v požadovanej oblasti.
presné podmienky sú zverejnené na stránke Národnej rady.

Návrhy kandidátov môžu predložiť právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, ochrany zdravia, reprezentujúce alebo zastupujúce záujmy národnostných menšín alebo etnických skupín, iných menšín, alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnost.

Prihlášky je potrebné doručiť do parlamentu do 11. januára 2013.

Rada má deväť členov, každá dva roky sa obmieňajú traja členovia.