Licenčná rada rozhodla o tom, či kuchár v televízii Markíza propagoval drogy

Licenčná rada rozhodla o tom, či kuchár v televízii Markíza propagoval drogy Foto: Markíza

Rada pre vysielanie a retransmisiu na jednom z posledných zasadnutí posudzovala nevydarený žart kuchára v televízii Markíza so zrolovanou trubičkou z 500 eurovky a bielym práškom.


Záber na kuchára odvysielala televízia v januári v relácii Teleráno. Rada posudzovala, či v Markíza neporušila zákon záberom na kuchára, ktorý mal na kuchynskom stole položenú zrolovanú 500-eurovú bankovku a biely prášok, ktorý platobnou kartou formoval do tvaru tzv. „lajny", čím podľa Rady mohlo dôjsť k porušeniu zákazu otvorene alebo skrytou formou propagovať užívanie omamných látok.

Reprofoto Markíza

„Kuchár Ľubomír Herko vysypal väčšie množstvo cukru, ktoré však nešiel upratovať rukou, ale zrejme mal vtedy vo vrecku platobnú kartu, ktorú použil pri svojom nevhodnom vtipe, a to tak, že kartou tento cukor sformoval do tvaru čiary. Z jeho strany mohlo ísť o interný humor, ktorý s ním však nik nedohodol. Bankovka, ktorá sa nachádzala na stole, bola rekvizita k súťaži „Vstávaj a vyhraj", s ktorou sa pravdepodobne niekto počas prestávky hral a následne ju zabudol omylom položenú na stole, v tvare, ktorý bol neskôr odsnímaný," vysvetlila v svojom stanovisku Markíza.

Keďže, „záber nebol komentovaný, kladne hodnotený, v nijakom súvise s odvysielaným obsahom programu, nebola v ňom zobrazená priamo aplikácia, ani samotný účinok možného užitia látky, sme dospeli k záveru, že v danom prípade nešlo o propagáciu užívania omamných látok," napísala v posudku Kancelária Rady.

Rada na svojom rokovaní následne hlasovaním rozhodla o zastavení správneho konania.