Nová iniciatíva sa usiluje o posilnenie nezávislosti českých médií

Nová iniciatíva sa usiluje o posilnenie nezávislosti českých médií

O posilnenie nezávislosti českých médií pomocou zmeny zákonov chce usilovať iniciatíva nezávislá.média, ktorú založili spoločnosť Rekonstrukce státu a Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Jej zástupcovia to oznámili ČTK. Vláde odporúčajú napríklad upraviť voľbu mediálnych rád, posilniť kontrolu hospodárenia médií alebo zaviesť pravidlá pre súkromné ​​médiá.

České mediálne zákony podľa iniciatívy nestačia reagovať na meniace sa prostredie. "Nezávislé regionálne médiá v Českej republike vymierajú, na verejnoprávne médiá môže mať stále silný vplyv politická garnitúra a pre médiá nového typu a novinárov prakticky neexistuje regulácia, ktorá by vytvorila férové ​​prostredie," uviedol koordinátor projektu nezávislá.média z Rekonstrukce státu Martin Luhan.

Iniciatíva navrhuje posilniť suverenitu mediálnych rád a pluralitu názorov v nich zastúpených pomocou nových pravidiel pre voľbu členov - okrem iného do voľby zapojiť obe komory Parlamentu a sprísniť požiadavky na kandidátov do mediálnych rád a nominujúce organizácie. Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ) by iniciatíva chcela dať právomoc kontrolovať hospodárenie verejnoprávnych médií.

Medzi ďalšie návrhy patrí modernejšia regulácia audiovizuálnych médií s cieľom chrániť pluralitu trhu či zavedenie pravidiel pre súkromné ​​a on-line médiá, ktorá okrem iného zamedzí konfliktu záujmov ich vlastníkov.

Zástupcovia iniciatívy o navrhovaných zmenách začali rokovať s poslancami, senátormi aj s ministerstvom kultúry, pod ktoré mediálne zákony spadajú. Napriek predvolebným aj povolebným prísľubom je politická reprezentácia podľa iniciatívy liknavá a sústredí sa len na minimalistickú novelizáciu zákonov o Českej televízii a Českom rozhlase, a to na fungovanie médií v ČR nebude stačiť, tvrdí.

Vláda zatiaľ neschválila návrh novely o Českej televízii a Českom rozhlase vypracovaný ministerstvom kultúry, ktorý upravuje spôsob voľby ich rád. Predloha má umožniť, aby členov rád volili nielen poslanci, ale aj senátori, ruší aj kolektívnu odvolateľnosť rád. Zmena by sa mala týkať aj subjektov, ktoré navrhujú kandidátov na členov oboch rád. Zvýšiť by sa mal tiež minimálny počet hlasov pre zvolenie alebo odvolanie generálnych riaditeľov oboch verejnoprávnych médií.

Dnes bude Poslanecká snemovňa prejednávať návrh na zmenu zákona o strete záujmov a o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania. Novela mení najmä ustanovenia, ktoré bránia poslancom, senátorom, alebo členom vlády prevádzkovať rozhlasové a televízne vysielanie a vydávať periodickú tlač. Aby nebolo možné zákaz obchádzať, má sa vzťahovať na skutočného majiteľa prevádzkovateľa médií, nie na ovládajúcu osobu.