Marek Wollner odchádza z Českej televízie

Marek Wollner odchádza z Českej televízie Foto: ČT

Šéfredaktor reportážnej publicistiky Marek Wollner odchádza z Českej televízie. Tento krok je výsledkom vzájomnej dohody náročnej pre obe strany, informovala dnes v tlačovej správe hovorkyňa verejnoprávnej televízie Karolína Blinková.

Wollnera obvinila vlani v novembri zamestnankyňa ČT zo sexuálneho obťažovania a šikanovania. Generálny riaditeľ ČT Petr Dvořák potom vytvoril internú vyšetrovaciu komisiu zloženú z odborníkov na právo, personalistiku a riešenie sťažností, ktorá si vypočula tri desiatky zamestnancov a externých spolupracovníkov. Komisia vypracovala písomnú správu, ktorá je dôverná. Wollner tvrdí, že z jeho strany nešlo o sexuálne obťažovanie, skôr o spôsob neformálnej komunikácie bez sexuálneho kontextu.

Správa internej komisie ČT k jeho prípadu neobsahuje podľa zástupcov televízie informácie vedúce k podozreniu, že mohol byť spáchaný akýkoľvek trestný čin.

"Akokoľvek nič nenaznačuje tomu, že by došlo zo strany Marka Wollnera ku konaniu, ktoré by nieslo znaky trestného činu, vnímajú v tejto chvíli obe strany ukončenie spolupráce ako krok, ktorý napomôže stabilizovať situáciu v redakcii a zastaví poškodzovanie dobrého mena ČT," uviedla Blinková.

Podľa Wollnera bola jeho možnosť brániť sa proti anonymným útokom minimálna, kvôli mlčanlivosti, ktorú podpísal. ČTK povedal, že mnohé výpovede proti nemu sú vymyslené, klamlivé a ohováračské.

Podľa Wollnera je zjavné, že útoky proti nemu by nikdy neprestali, kým by zostal v televízii. "Mnohí politici môžu oslavovať, svoj cieľ nemohli dosiahnuť inak, dosiahli to týmto spôsobom. Že za mnou stoja všetci moji pražskí podriadení je pritom vopred brané na ľahkú váhu. Netvrdím, že som dokonalý, ale cítim pocit nespravodlivosti, pretože tých, ktorí dnes proti mne anonymne útočia, som vždy pred útokmi zvonku bránil a nastavoval im vlastnú tvár. Chcem už dopriať viac pokoja nielen sebe, ale predovšetkým svojej rodine. V Českej televízii som strávil 23 rokov, boli to v konečnom dôsledku skvelé roky a skvelá skúsenosť, za ktorú som vďačný," uviedol.

Wollnera podľa Blinkovej považuje Česká televízia za jedného z najlepších novinárov v krajine, ktorý za 17 rokov svojho pôsobenia v redakcii spravodajstva odviedol mimoriadnu prácu v investigatívnej žurnalistike. "Predovšetkým vďaka nemu sa Reportéri ČT stali rešpektovaným programom, ktorý mnohokrát preukázal, že dokáže otvárať nové témy a rozkrývať aj veľmi zložité a závažné celospoločenské kauzy," zdôraznila hovorkyňa televízie.

Náročnosti príprav takého programu podľa nej zodpovedajú aj nároky kladené na jeho autorov. "V tomto ohľade môže Česká televízia rozumieť tomu, že pri práci na programe vznikajú prirodzene aj vypäté situácie. Je povinnosťou Českej televízie vytvárať pre všetkých svojich zamestnancov také prostredie, ktoré je dôstojné a v ktorom sa cítia dobre," uviedla na twitteri ČT. Investigatívnej aj aktuálnej publicistike sa Česká televízia podľa Blinkovej bude maximálne venovať aj po Wollnerovom odchode v redakciách Reportérov, Černe ovce alebo v programe Bilance.

Wollner bol do prešetrenia sťažnosti postavený tzv. na prekážky v práci, nepodieľal sa na moderovaní programu Reportéri ČT, na jeho príprave ani riadení redakcie. Vedením redakcie publicistiky bol poverený kreatívny producent publicistiky Jiří Vondráček.

Komisia, ktorej členovia sú viazaní mlčanlivosťou a ktorej zloženie nebolo zverejnené, by sa mala tiež zaoberať údajne nevhodným správaním moderátorky programu 168 hodín Nory Fridrichovej voči podriadeným. Z neho ju podľa médií obvinil Wollner v reakcii na to, že Fridrichová dala podnet na jeho vyšetrovanie komisiou.