Prinášame podrobnosti, ktorí užívatelia videokanálov na Youtube, Facebook či TikTok majú povinnosť registrovať sa Ilustr. foto

Prinášame podrobnosti, ktorí užívatelia videokanálov na Youtube, Facebook či TikTok majú povinnosť registrovať sa

 Ecopress má novú ekonomické riaditeľku

Ecopress má novú ekonomické riaditeľku

Tamara Valková sa vzdáva predsedníctva SSN

Tamara Valková sa vzdáva predsedníctva SSN

Vladimír Mužík je novým šéfom Ecopressu

Vladimír Mužík je novým šéfom Ecopressu

Strana 3 z 3