Prebiehajúca informačná vojna si vyžaduje tvrdší boj proti dezinformáciám

Prebiehajúca informačná vojna si vyžaduje tvrdší boj proti dezinformáciám Foto: RVR

Európski regulátori elektronických médií apelujú na zvýšenie boja proti šíreniu dezinformácií.

„V kontexte súčasnej krízy sú v boji proti dezinformáciám nevyhnutné spoločná európska reakcia a vytvorenie bezpečného mediálneho a online prostredia. Spolupráca mediálnych regulátorov a Európskeho mediálneho a digitálneho observatória hrá v snahe zabezpečiť dostatočnú ostražitosť Európskej únie zásadnú úlohu,“ povedal Karim Ibourki, predseda ERGA po včerajšom stretnutí vo Florencii, na ktorom zástupcovia oboch inštitúcií hľadali možnosti vzájomnej kooperácie pri uplatňovaní posilneného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

Kódex je samoregulačným nástrojom prepájajúci inštitúcie EÚ s kľúčovými komerčnými subjektami, vrátane spoločností prevádzkujúcich najznámejšie sociálne médiá a inzerentov, ktorí sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať povinnosti smerujúce k minimalizácii rizík vyplývajúcich zo šírenia dezinformácií.

Európski mediálni regulátori združení v skupine ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services), poradnom orgáne Európskej komisie, vlani monitorovali jeho funkčnosť a odporučili nielen posilniť samotný kódex, ale aj nastaviť účinnejší mechanizmus ďalšej kontroly jeho implementácie.

Súbor odporúčaní na posilnenie kódexu vznikol pod vedením riaditeľa Kancelárie slovenskej Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboša Kukliša, ktorý už niekoľko rokov stojí na čele pracovnej skupiny ERGA zameranej na dezinformácie.

„Aktuálne dianie v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom denne potvrdzuje, že vojenskú inváziu sprevádza intenzívna informačná vojna, ktorá sa odohráva predovšetkým v online prostredí. Táto situácia zdôraznila naliehavosť potreby na jednej strane nájsť účinné mechanizmy schopné minimalizovať riziká súvisiace so šírením dezinformácií, na druhej strane dôrazne chrániť slobodu prejavu, slobodu médií a pluralitu, ako aj kvalitnú žurnalistiku,“ objasnil význam presadzovania kódexu Kukliš, ktorý so správou o jeho uplatňovaní včera vystúpil aj pred Európskym parlamentom.