Rada pre mediálne služby má už nového riaditeľa

Rada pre mediálne služby má už nového riaditeľa Foto: RMS

V pondelok na mimoriadnom zasadnutí Rady pre mediálne služby (niekdajšia Rada pre vysielanie a retransmisiu) jej členovia jednohlasne zvolili za riaditeľa Kancelárie Rady pre mediálne služby Martina Dorociaka, dlhoročného zástupcu riaditeľa. Funkciu zastáva počnúc dňom voľby, teda od 28. novembra 2022.

Predchádzajúci riaditeľ sa 11. novembra náhle rozhodol pre nezhody s predsedníčkou a niektorými členmi rady abdikovať. „Vyhodnotil som, že vzhľadom na odlišné názory, ktoré sme mali s pani predsedníčkou a niektorými členmi Rady na ďalšie fungovanie Rady pre mediálne služby, bude najvhodnejšie, ak sa v tejto chvíli vzdám funkcie jej riaditeľa," povedal vtedy Kukliš, ktorý pre radu pracoval 16 rokov.

Nový riaditeľ Martin Dorociak do kancelárie rady nastúpil v roku 2004 ako referent právneho a licenčného odboru. V rokoch 2007 až 2011 bol interným právnikom Slovenskej televízie. Do rady sa opätovne vrátil v roku 2011 a od roku 2013 zastával funkciu vedúceho právneho odboru  a zároveň pozíciu zástupcu riaditeľa Kancelárie Rady. Podobne ako Kukliš aj Dorociak sa aktívne podieľa na aktivitách Rady v medzinárodných združeniach regulátorov ERGA (Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby), EPRA (Európska platforma regulačných orgánov) a CERF (Stredoeurópske regulačné fórum).

„Ako kľúčové pri nástupe do funkcie riaditeľa regulátora vnímam, že všetci deviati členovia Rady vyjadrili plnú dôveru Kancelárii Rady, podporujú jej doterajší prístup k plneniu zákonných kompetencií a vyzdvihujú potrebu zachovania kontinuity všetkých aktivít súvisiacich s napĺňaním poslania regulátora ako takého. V období zásadného transformačného procesu mediálnej regulácie, navyše v čase zložitej celospoločenskej situácie, je táto zhoda členov Rady a vedenia Kancelárie nevyhnutná pre efektívny výkon právomoci inštitúcie,“ povedal novozvolený riaditeľ.

„Martina Dorociaka považujem nielen za špičkového odborníka na problematiku mediálneho práva, ale za dlhé roky našej vzájomnej spolupráce ho vnímam aj ako vynikajúceho vedúceho pracovníka a schopného manažéra. Som presvedčená, že naša spolupráca bude veľmi efektívna a v prospech všetkých subjektov, ktorých sa činnosť Rady pre mediálne služby týka,“ povedala predsedníčka rady Marta Danielová.