Riaditeľ Kancelárie slovenskej licenčnej rady sa stal predsedom európskych regulátorov

Riaditeľ Kancelárie slovenskej licenčnej rady sa stal predsedom európskych regulátorov Foto: RVR

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš bol zvolený za predsedu ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services).


ERGA, ktorá je poradným orgánom Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií, združujúca vrcholných predstaviteľov regulačných orgánov zo všetkých členských štátov EÚ, bude
Ľ. Kukliš riadiť oddnes do konca roka 2019.

Zástupca Slovenska bude ERGA predsedať v kľúčovom období ukončenia procesu revízie smernice o audiovizuálnych službách a jej implementácie do národných legislatív jednotlivých členských krajín, v ktorom sa očakáva rozšírenie kompetencií ERGA a posilnenie jej formálneho postavenia v rámci európskeho práva. V ERGA je slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu aktívnym členom dlhodobo; v novembri 2016 bol Kukliš zvolený za jej podpredsedu. „Výsledok voľby vnímam ako ocenenie našej doterajšej práce zo strany vedenie aj členov ERGA a najmä ako záväzok naďalej aktívne a zodpovedne prispievať k efektívnemu fungovaniu tejto užitočnej organizácii pri presadzovaní jej dôležitej agendy, ale aj ako príležitosť pokúsiť sa o ďalšie skvalitnenie jej činnosti“, povedal Kukliš.

Zástupcovia slovenského regulátora sa doteraz v ERGA špecializovali najmä na oblasť ochrany maloletých pred negatívnymi vplyvmi médií a problematiku internej a externej mediálnej plurality, ktorá zahŕňa aj čoraz naliehavejšiu tému šírenia dezinformácií (tzv. fake news) či transparentného vlastníctva médií, a to prostredníctvom vedenia pracovných skupín, ktoré v danej oblasti vypracúvajú podrobné komparatívne reporty.