Riaditeľ Kancelárie licenčnej Rady sa rozhodol pre nezhody s predsedníčkou a niektorými členmi rady abdikovať

Riaditeľ Kancelárie licenčnej Rady sa rozhodol pre nezhody s predsedníčkou a niektorými členmi rady abdikovať Foto: RVR

Ku dňu 10. novembra požiadal Ľuboš Kukliš členov Rady pre mediálne služby (predtým Rada pre vysielanie a retransmisiu) o uvoľnenie z funkcie riaditeľa Rady. Kukliš, ktorý šéfoval kancelárii rady 16 rokov, je uznávaným odborníkom na mediálnu legislatívu nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Je riaditeľom Európskej platformy regulačných orgánov (ERGA), v rámci ktorej dlhodobo vedie pracovnú skupinu zameranú na dezinformácie.

„Vyhodnotil som, že vzhľadom na odlišné názory, ktoré sme mali s pani predsedníčkou a niektorými členmi Rady na ďalšie fungovanie Rady pre mediálne služby, bude najvhodnejšie, ak sa v tejto chvíli vzdám funkcie jej riaditeľa," povedal Kukliš. "Chcel by som sa poďakovať všetkým spolupracovníkom z interného aj externého prostredia, ktorí prispeli k tomu, že sme úspešne previedli Radu ako regulačný orgán všetkými turbulentnými zmenami mediálneho prostredia, ktorými za tie roky prešlo, a popri tom Radu etablovali ako rešpektovaného partnera s prominentným postavením v európskom kontexte,“ dodal.

Kancelária rady, ktorá je zložená z právnikov a mediálnych odborníkov, pripravuje podklady pre rozhodovanie členov rady, ktorí sú volení v parlamente a sú medzi nimi často aj mnohé známe mená socialistickej žurnalistiky, ako napríklad donedávna bývalá poslankyňa komunistickej strany a bývalá známa tvár komunistickej žurnalistiky Gabriela Rothmayerová, či napríklad protežant SNS Pavol Holeštiak, sympatizant Jozefa Tisa, ktorý šíri dezinformácie.

Podrobnosti: Nový člen licenčnej rady vydal oslavné ódy na Tisa

Predsedníčkou rady je v súčasnosti bývalá novinárka Marta Danielová, ktorá v rokoch 1970 – 1976 bola redaktorkou zahraničného vysielania Československého rozhlasu v Prahe. Od roku 1976 až do roku 1999 bola zástupkyňou šéfredaktora Hlavnej redakcie spravodajstva v rozhlase. Po odchode zo Slovenského rozhlasu sa stala šéfredaktorkou časopisu Slovenka, Dorka, Magazínu Dorky a riaditeľka Vydavateľstva Živena. V rokoch 2002 až 2006 bola opäť redaktorkou, editorkou a dramaturgičkou okruhu Rádio Slovensko.

Viackrát sme na webe Omediach.com upozornili, ako členovia rady rozhodli v rozpore s odporučeniami odborníkov Kancelárie rady:

Odborníci z kancelárie mediálnej rady žiadali za Čarnogurského vyjadrenia pre RTVS sankciu, rada však správne konanie zastavila. Správne konanie vtedy navrhol zastaviť Holeštiak. K obdivovateľovi Tisa sa za zastavenie správneho konania pridali členovia rady: bývalá redaktorka Reportérov Katarína Začková, Pavel Izrael z Katolíckej univerzity v Ružomberku, presedníčka redy Danielová, externý spolupracovník Maďarskej štátnej televízie a spravodajca Maďarského rozhlasu György Batta a vysokoškolská pedagogička Anikó Dušíková.

Odporúčame aj: RTVS sa musí za reportáž Zuzany Kovačič Hanzelovej ospravedlniť (VIDEO)


Podla tlačovej správy rady Marta Danielová "odchádzajúcemu riaditeľovi poďakovala za dlhoročnú prácu v Rade, vyzdvihla predovšetkým význam a kvalitu aktivít Ľuboša Kukliša v rámci medzinárodnej agendy, v zastupovaní Rady v nadnárodných združeniach a organizáciách regulátorov a celkovej reprezentácii Rady navonok, ako aj jeho zásluhy pri budovaní moderného a efektívneho regulačného úradu."

Ľuboš Kukliš do Rady pre vysielanie a retransmisiu nastúpil v roku 2004 na pozíciu referenta právneho odboru, od januára 2006 bol jeho vedúcim, v septembri 2006 ho členovia Rady zvolili za riaditeľa Kancelárie. V rokoch 2018 a 2019 zastával pozíciu predsedu ERGA (Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby), najvýznamnejšieho medzinárodného fóra pre regulátorov audiovizuálnych médií v kontexte EÚ, v ktorej od roku 2018 zároveň vedie aj pracovnú skupinu zameranú na problematiku boja proti dezinformáciám. Od roku 2021 je zvolený za predsedu EPRA, profesionálneho zoskupenia regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania z viac ako päťdesiatich krajín.