Prečo Apple nechce pustiť zákazníkov s iPhonmi do 5G siete 4ky?

Prečo Apple nechce pustiť zákazníkov s iPhonmi do 5G siete 4ky? Reprofoto Čaj o 4tej

Prečo Apple nechce pustiť zákazníkov s iPhonmi do 5G siete 4ky? Skončí tento spor na súde? A ako dopadnú rokovania najmladšieho slovenského operátora o tzv. národný roaming? O probléme hovorí predseda predstavenstvaspoločnosti SWAN Juraj Ondriš, ktorý sa stretol s country manažérom Applu.

Čo je jadrom sporu 4ky a spoločnosti Apple

Všetci výrobcovia hardvéru musia prispôsobiť svoje operačné systémy pre nastupujúcu 5G technológiu. My sme mali ambíciu byť jedným z prvých, ktorí začnú 5G služby poskytovať, aj sa nám to podarilo. No má to zmysel len vtedy, ak sú služby dostupné pre koncového klienta, čiže ak jeho smartfón umožňuje túto sieť najnovšej generácie využívať.

U nás tie práce boli rozdelené do dvoch častí: Jedna bola výstavba siete, nastavenie kódových systémov. Tá bola ukončená. Druhá časť nám trvala o niečo dlhšie. Tam sme pracovali s výrobcami hardvéru, aby umožnili v svojich operačných systémoch sprístupniť služby aj na našej sieti. U niektorých to trvalo dní, u iných týždne, ostal nám Apple, ktorý má v našej sieti relatívne veľké zastúpenie Prebiehali vzájomné rokovania, zorganizovali sme aj väčšie stretnutie za účasti československej pobočky Applu, kde sme skúsili hľadať riešenia, ako situáciu vyriešiť k spokojnosti oboch strán a užívateľov, no bezúspešne. Z môjho pohľadu sme vyčerpali všetky možnosti, ako zapojiť túto funkcionalitu pre 4ku. Bohužiaľ, zo strany Applu sme dostali podmienku, ktorá je pre nás nesplniteľná – že ak si odkúpime 20 tisíc smartfónov od Applu, tak spustí 5G sieť bezodkladne. Všetky ostatné spolupráce neboli podmieňované podobnými požiadavkami, boli v porovnaní s Applom poskytované promptne.

Zdôvodňovali to tým, že chcú, aby služba, ktorú sprostredkujú, bol na najvyššej úrovni a z toho dôvodu proces nastavenia trvá nejakú dobu a je tam viacero operátorov, ktorí na tú službu čakajú. Motivácia Apple je posúvať dopredu tých, ktorí majú nejakú komerčnú dohodu s Applom. Pre nás je to absolútne nereálna požiadavka a dopredu je jasné, že my, ako operátor, nemáme šancu túto požiadavku splniť. Z toho vyplynulo pre nás niečo, s čím sa nevieme stotožniť. A to, že my a naši klienti by sme mali čakať na spustenie 5G ďalšie dva roky (tento odhad bol v lete minulého roka).

Táto situácia je pre nás samozrejme neakceptovateľná. Preto sme sa rozhodli, že urobíme všetko pre to, aby sme sa z tohto zovretia vymanili.

Pri každej novej technológii sme zvyknutí, že sa pohybujeme v nejakých etapách.

V prvej etape sa sprístupní nová technológia operátorom, ktorí majú komerčné vzťahy s Applom, a potom s odstupom nejakého času je táto technológia sprístupnená ostatným operátorom. Vzhľadom na našu veľkosť a naše objednávky sme v tej druhej kategórii. Toto sa netýka len 5G funkcionality, týkalo sa to aj 4G technológie.

Na jednej strane Apple hovorí, že je tu rada, do ktorej sa nezmestíte, ale potom v istom momente to spustia naraz pre všetkých menších operátorov, ktorí s Applom nevedia urobiť komerčné dohody. A deje sa to vo vlnách. Preto si myslím, že ten ich argument je falošný, a je to čisto taktika ako z trhu vyžmýkať maximum. A je už na orgánoch, ktoré môžu posúdiť či je to zdravá súťaž alebo nie. Podľa môjho názoru je to zneužívanie pozície na trhu zo strany Applu.

Pre nás je dôležité, aby naši klienti boli spokojní. Poviem to na príklade, stretnú sa dvaja naši zákazníci na káve, jeden má Samsung, druhý Apple, jednému to 5G ide a druhému nie. Tak 90 percent ľudí by v tomto prípade z takejto situácie obvinilo operátora, že mu 5G funkcionalita nefunguje.

Preto sa snažíme našim klientom vysvetliť, že sme sa stali vazalmi situácie, že sme urobili všetko preto, aby funkcionalitu, ktorú si zaplatili a kúpili kúpou zariadenia, aj dostali. To, že ju nemajú, nie je problém 4ky ani Swanu, ale problém Applu, ktorý budeme dostupnými prostriedkami riešiť.

Prelomová aukcia

Najzásadnejšou udalosťou posledných mesiacov bola aukcia frekvencií, ktoré majú slúžiť na budovanie 5G sietí. Tá skončila tak, že 4ka získala pásmo na spodku, aj keď deklarovala že má záujem o iné frekvencie. Napriek tomu, že výsledok, ktorý sme dosiahli, nie je optimálny, hodnotím túto aukciu ako istým spôsobom prelomovú. Prvýkrát počas existencie 4ky na trhu boli vytvorené podmienky na to, aby sme mali možnosť dostať sa k aukcionovanej frekvencii. Pre porovnanie, pri aukcie na 700 MHz pred dvoma rokmi priestor pre štvrtého operátora nebol vytvorený. Bola to prvá aukcia, kde regulátor nastavil podmienky tak, ako to je bežné v Európe, že k spektru, ktoré sa aukciuje, dostanú priestor všetci hráči. Vítam tento postoj regulátora a verím, že aj ďalšie aukcie v budúcnosti budú organizované a nastavené podobným spôsobom.

4ka chcela získať istý blok frekvencií, ktorý nezískala. Komentovali sme to vtedy tak, že nerozumieme, prečo sa niekto uchádzal o tento blok. Keď tu situáciu hodnotíme teraz s odstupom času, sú tam isté motívy, ktoré by vysvetľovali, prečo siahli po tomto bloku, keď vedeli, že my máme na to existujúcu technológiu a nezobrali iné bloky z istého pohľadu výhodnejšie. Vychádza nám z toho, to, že v najbližšom období sa začnú zdieľať technológie, a tá prvá, ktorej by sa to mohlo týkať, je 5G technológia.

Čaká nás obdobie masívnych investícií

Pre každého operátora je dôležité, aby dokázal investície znížiť na čo najnižšiu úroveň. To sa dá urobiť tak, keď jednu sieť stavajú viacerí operátori naraz. Spektrum 3,6 GHz má 4 bloky, dva bloky, ktoré sa nachádzajú v strede, každý susedí s dvomi susednými blokmi. Viacerí operátori majú v spektre 3,6 GHz stále existujúcu relatívne masívnu 4G technológiu. Máme to aj my. Tá technológia z dôvodu toho, aby sme zamedzili rušenie, bola filtrovaná na to pásmo, ktoré sme mali vydražené, a ktoré stále vlastníme do roku 2025.
V poslednej akcii na 3,6 GHz pásmo, predchádzalo dlhé obdobie konzultácií medzi regulátorom a operátormi a kreovali sa podmienky, za akých podmienok bude vyhlásená.

Jednou s najzásadnejších vecí, na ktorých trvali operátori bolo, že 4G technológia bude mať priestor na dožitie až do roku 2028. Pre operátorov, ktorí mali v tomto pásme 4G technológiu, to znamenalo, že budú mať dostatok času aby migrovali klientov zo 4G na 5G a aby ten proces bol roztiahnutí v čase. Následkom aukcie, ako dopadla, sme stratili 3 roky od roku 2025 do 2028 a celý proces prehodenia zákazníkov z 4G na 5G technológiu budeme musieť zvládnuť skôr, do roku 2025. Budeme musieť viac napnúť svaly, ale je to realizovateľné a má to aj isté benefity. Ale hlavne, na zákazníckej strane vysoko pravdepodobne všetci zákazníci Swanu a 4ky budú mať 5G technológiu dostupnejšiu o tri roky skôr, ako bolo pôvodne plánované.

Veľké upratovanie frekvencií

V prvom polroku 2022 prebehlo aj veľké upratovanie v pridelených frekvenciách. Mnohí aj pochybovali, že medzi operátormi sa takéto upratovanie takto podarí. Ako sa to stalo?
Tá situácia bola zložitejšia, lebo bola asymetrická. Pozícia jednotlivých hráčov bola rozdielna a jednotliví hráči nemali rovnakú motiváciu, aby sa ten refarming udial. Takže pre mňa je výsledok refarmingu veľmi pozitívny, lebo sa ukázalo, že operátori dokážu na rozumných veciach spolupracovať a aj tí, ktorí majú z toho menšie benefity, tento refarming nezablokovali. Bez toho, aby bol proces regulovaný regulačným úradom, si myslím, že by sa ten proces pravdepodobne nepodaril. Ale to je aj zákonná úloha regulátora, aby tlačil na efektívne využívanie spektra a jednoznačne refarming napomohol k tomu, že sa jednotlivé bloky scelili a v dobe 4G a 5G to znamená, absolútne zvýšenie schopnosti toto spektrum využívať.

Profitovať z toho budú všetci užívatelia, ktorí dostanú vyššie rýchlosti, vyššie kapacity. Dúfam, že sa tento princíp bude replikovať aj pri iných oblastiach, ktoré sa na trhu budú riešiť.