Opäť sa šíria podvodné e-maily

Opäť sa šíria podvodné e-maily contemposervices.com

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov na falošné výzvy na zaplatenie exekúcie, ktoré sa šíria e-mailom, zatiaľ hlavne v Čechách.

  

"E-maily nie sú distribuované z exekútorských úradov a obsahujú vymyslené a chybné údaje. Navyše sú doručované s prílohou obsahujúcou počítačové vírusy," informovala hovorkyňa Českej komory exekútorov Petra Báčová.

Aj Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby v prípade zaznamenania podobných podozrivých e-mailov aj na Slovensku v žiadnom prípade neotvárali ich prílohy a neposielali finančné prostriedky na uvedené účty.

Správa obsahuje výzvu na uhradenie dlžného plnenia a obsahuje súbor, ktorý má obsahovať vyrozumenie o začiatku exekúcie a príkaz k úhrade. Podľa webu csirt.cz "v skutočnosti však obsahuje spustiteľný súbor, ktorý obsahuje vírus. Dôrazne varujeme pred spustením prílohy. Antivírové spoločnosti zatiaľ neidentifikujú túto novú verziu vírusu."

Zdroj: csirt.cz

 

"Postup súdneho exekútora je prísne regulovaný a má presné pravidlá. Občanovi musí byť úradne doručené písomné upovedomenie o začatí exekúcie. Ak aj súdny exekútor neskôr komunikuje prostredníctvom elektronickej pošty, jej pravosť si môže overiť priamo na stránke Slovenskej komory exekútorov www.ske.sk v sekcii Zoznam exekútorov. V prípade akýchkoľvek ďalších pochybností by mal občan kontaktovať príslušný exekútorský úrad alebo priamo kanceláriu Slovenskej komory exekútorov," povedala Kolesárová.