Bez mediálnej gramotnosti sú ľudské práva nanič

Bez mediálnej gramotnosti sú ľudské práva nanič Foto: Jeden svet

Žijeme v mediovanom svete, v ktorom stále viac a viac vzťahov vzniká prostredníctvom médií. Dnes už snáď nie je nikto, kto by si vytváral obraz o svete na základe osobného kontaktu či vlastnej skúsenosti.

 

 

Médiá sú súčasťou našich životov a v posledných rokoch sa výrazne mení naše postavenie k ním. Už nie sme len príjemcami, ale skrz sociálne siete a ďalšie nástroje sa stávame aj tvorcovia mediovaného obsahu. A tu sa dostávame do situácie, do ktorej nás nikto nevybavil zodpovedajúcimi schopnosťami. Médiá používame intuitívne a len na základe vlastného rozumu analyzujeme ich obsah, čo už veľmi nestačí. Otvára sa obrovský priestor pre manipulácie, propagandu, ale aj nezamýšľané šírenie poloprávd či lží. Na jednej strane stoja nemalé tímy marketingových a mediálnych profesionálov a na strane druhej mediálne nie príliš gramotné obyvateľstvo. Je to nerovný vzťah a je načase to zmeniť. Z toho dôvodu vzniká neformálna sieť česko-slovenských organizácií, ktorej cieľom je rozvoj mediálnej gramotnosti obyvateľov oboch štátov, a festival dokumentárnych filmov s ľudskoprávnou tematikou Jeden svet v Bratislave je toho súčasťou.

Ľudské práva sú neoddeliteľne spojené s demokratickou spoločnosťou a garantujú v nej základné postavenie jedinca, sú mantinelom na výkon verejnej moci a správanie medzi ľuďmi. Ich garancia ale nie je žiadna hotová vec, ide o každodenné hľadanie ich podoby, vymedzovanie a vymáhanie v konkrétnych situáciách. V našich štátoch stále dochádza k ich porušovaniu. Pre ich uplatnenie a vôbec pre úspešné fungovanie demokratickej spoločnosti je kľúčové, aby občania vystupovali aktívne na obranu svojich práv a aby sa aktívne zapájali do správy vecí verejných. To nie je možné bez adekvátnych zručností si zaobstarávať a vyhodnocovať informácie. Premena mediovaného sveta, nízka mediálna gramotnosť, slabé zapájanie občanov do demokratických procesov a súčasne silnejúca propaganda a manipulácia zo strany rôznych ekonomických a politických subjektov sú dôvodom, prečo sa mediálnou gramotnosťou zaoberá tento rok aj festival Jeden svet.

V rámci uvedenej siete sme pre divákov festivalu pripravili dve verejné debaty s nanajvyš aktuálnymi mediálnymi témami. Prvá prebehne v pondelok 17. októbra od 19:00 v KC Dunaj a bude sa venovať politickej komunikácii v strednej Európe. Politická komunikácia ako trojstranný vzťah politikov, médií a občanov, sa v tomto priestore začína meniť na politický marketing určený pasívnym občanov, ktorí si podľa všetkého príliš nesťažujú. Na debate, ktorú bude moderovať Marián Leško, vystúpi napríklad bývalá stredoeurópska diplomatka a slovenská politička Magda Vášáryová či sociológ politickej komunikácie Jan Křeček z Univerzity Karlovej v Prahe.

Druhá debata prebehne v utorok 18. októbra od 19:30 opäť v KC Dunaj a zameria sa na premenu spôsobu šírenia informácií digitálnymi médiami v posledných rokoch, a ako to ovplyvňuje naše videnie sveta, aké pozitíva, ale aj negatíva to so sebou nesie. Na debate vystúpi napríklad mediálna analytička a prevádzkovateľka webu Omédiách.com Miroslava Kernová či psychológ a tréner Dušan Ondrušek. Obom debatách predchádza projekcia tematických dokumentárnych filmov. Viac informácií nájdete na stránkach festivalu.

Spomínané debaty sú prvou aktivitou neformálnej siete, ktorej cieľom je presadzovať mediálnu výchovu do českých a slovenských škôl, vytvárať nástroje pre rozvoj mediálnej gramotnosti dospelej populácie a presadzovať legislatívne zmeny v oboch štátoch, aby dochádzalo ku koordinovanému rozvoju mediálnej gramotnosti celej populácie a aby tá dostala patričnú pozornosť, pretože v 21. storočí je vedľa čítania, písania a počítania mediálna gramotnosť gramotnosťou základnou. Súčasťou tejto siete sú napríklad Inštitút komunikačných štúdií a žurnalistiky Fakulty sociálnych štúdií Karlovej univerzity v Prahe, Nadácia otvorenej spoločnosti či nezisková organizácia Dobrá škola.