Tricklandia prináša svetový unikát (FOTO)

Tricklandia prináša svetový unikát (FOTO) Foto: Triklandia

Galéria Tricklandia je známa svojou zážitkovou expozíciou založenou na trick-arte a optických ilúziách. Jednotlivé diela sú inšpirované slovenskými ľudovými povesťami, rozprávkami, ale aj reáliami obcí a zámkov Slovenska. Túto sezónu prichádza galéria s unikátnou novinkou, ktorá opäť spája moderné technológie s ľudovou kultúrou, vďaka čomu približuje slovenský folklór aj mladším ročníkom.

Tvorcovia Tricklandie oslovili slovenského výtvarníka, žiaka Albína Brunovského, Miroslava Matuščina, ktorý zasvätil 14 rokov ľudovej architektúre. Tejto problematike sa venuje v zbierke „expedícia TRAGARE“, ktorá pozostáva z 210 originálnych kresieb. Pán Matuščin spoluprácu prijal a jeho tvorba sa stala inšpiráciou pre vznik „Tajuplnej expozície“.

„Myšlienka priniesť niečo nové tu bola už dlhšie. Chceli sme vytvoriť niečo, čo bude mať hodnotu nielen zážitkovú, ale aj umeleckú. Sme radi, že sa nám podarilo osloviť práve pána Matuščina. Myslím si, že pán Matuščin je „obrazový“ Svetozár Stračina, keďže sa snaží zachovať pôvodnú ľudovú architektúru vo svojich nenapodobiteľných kresbách aj pre ďalšie generácie,“ hovorí Marián Aštáry, jeden zo zakladateľov Tricklandie.


A v čom je Tajuplná expozícia jedinečná?

Príbeh obrazu sa mení priamo pred očami diváka v závislosti od svetla, ktoré dielo osvetľuje. Kúzlo spočíva vo využití dvojitej expozície. Ten istý obraz vidíte inak pod červeným a inak pod modrým svetlom.

Foto: Triklandia

V súčasnosti sú diela s dvojitou expozíciou populárne najmä v street – art-e. Tricklandia ako prvá galéria na svete využíva metódu dvojitej expozície v spojení s trick – art-om. Tajuplná expozícia tak spája technológiu červeno – modrého svietenia s obrazom slovenskej ľudovej kultúry inšpirovaným rozprávkovou tvorbou Miroslava Matuščina.

Foto: Triklandia

 Novinky v Tricklandii:

Na tvorbe novej expozície sa pracovalo viac ako dva mesiace. Tvorcovia tak využili čas, kedy museli prevádzku prerušiť z dôvodu pandémie Koronavírusu. Vynovenú galériu otvorili opäť 20.5.2020, čo je symbolicky presne po 4 rokoch od otvorenia Tricklandie.
Okrem Tajuplnej expozície čakajú na návštevníkov ďalšie dve maľby vo veľkosti 40 m². Maľba Tajuplnej expozície zaberá cca 120 m². Spolu sa teda návštevníci môžu tešiť na 160 m² noviniek.

Tvorcovia 2020:

Marián Bizub – tvorca myšlienky, spoluzakladateľ Tricklandie
Marián Aštáry – návrh Tajuplnej expozície, spoluzakladateľ Tricklandie
Ľuboš Bukovinský – umelecký sprejer, tvorca Tajuplnej expozície
Miroslav Matuščin – slovenský umelec, výtvarník, inšpirácia pre vznik Tajuplnej expozície

Základné informácie:
Tricklandia je otvorená denne od 10:00 hod do 18.00 hod. a je potrebné si rezervovať lístky online na www.tricklandia.sk.
Tricklandia , ul. Cesta Slobody 4, Starý Smokovec, Slovensko