Ocenenie MARKETÉR ROKA má nové pravidlá

Ocenenie MARKETÉR ROKA má nové pravidlá

Združenie ĽUDIA Z MARKETINGU (ĽzM), ktoré zastupuje zadávateľov reklamy na Slovensku schválilo nové pravidlá pre udeľovanie ceny MARKETĚR ROKA.

Cieľom zmeny procesu výberu najlepšieho marketéra je zjednodušenia pravidiel ako aj posilnenie kompetencie samotného združenia, píše združenie v tlačovej správe.

Po novom nominovať ako aj vyberať oceneného budú zástupcovia občianskeho združenia.

Po troch rokoch tak na jeseň počas udeľovanie cien Effie spoznáme aj MARKETÉRA ROKA 2020 priamo, bez zverejňovania shortlistu nominovaných ako to bolo doteraz. Inšpiráciou pre zmenu pravidiel bolo ocenenie Filip, ktoré udeľuje Art Director's Club Slovensko (ADC) kreatívnej osobnosti za výnimočný prínos v kreativite slovenskej reklamy v uplynulom roku.

„Mali sme už pocit, že za tie tri roky sme ocenenie potrebovali posunúť viac od odbornej verejnosti mimo združenia ku komunite marketérov, ktorá je sama o sebe dostatočne  kvalifikovaná na to, aby vybrala nominácie a aj o nich rozhodla. Združenie ĽUDIA Z MARKETINGU funguje 4 roky a za ten čas sme vďaka otvorenej diskusii a pravidelným stretnutiam dospeli do ďalšieho štádia, ktorého cieľom je aj posilňovanie prestíže značky MARKETÉR ROKA,“ povedala Dáša Juríková (Slovenská sporiteľňa) prezidentka združenia ĽUDIA Z MARKETINGU.

Počas októbra mohli samotní členovia LzM nominovať marketérov na ocenenie a v následnej viackolovej diskusii združenie vyberie toho najlepšieho. „Cieľom je pri výbere nielen prihliadať na výsledky v danom roku, ale aj istú skúsenosť a kvalitu práce z minulosti,“ píše združenie.
MARKETÉR ROKA 2020 bude reprezentovať Slovensko následne v súťaži GLOBAL MARKETER OF THE YEAR.

Doteraz ocenenie MARKETÉR ROKA získali: v roku 2017 Igor Tóth (O2 Slovakia), v roku 2018 Jakub Holub (sli.do), v roku 2019 Dáša Juríková (Slovenská sporiteľňa). 

Občianske združenie ĽUDIA Z MARKETINGU združuje komunitu expertov a osobností, ktorí úspešne pôsobili či pôsobia ako marketingoví riaditelia, manažéri, komunikační experti a stratégovia u top 200 zadávateľov reklamy, s úmyslom kultivovať prostredie marketingu na Slovensku prostredníctvom zdieľania skúseností, inšpirácie, vzdelávania a nastavovania trhových štandardov.