ADMA má nového prezidenta

ADMA má nového prezidenta Foto: Facebook Zlatý klinec

Novým prezidentom Asociácie digitálnych marketingových agentúr sa stal Rastislav Bahurinský, CEO agentúry THIS IS LOCCO. Hlasovanie o novom prezidentovi ADMA prebehlo na decembrovom valnom zhromaždení asociácie po tom, ako zo svojej funkcie po skončení volebného obdobia 2019 - 2021 odstúpil Peter Šurín. Informuje ADMA v tlačovej správe.

„Bolo to veľmi rýchle obdobie. Za tri roky sme v ADMA stihli rozbehnúť nové projekty, postaviť sa čelom pandémii a jej následkom viaceré projekty aj ukončiť. Nedali sme sa a pripravili opäť nové, ktoré verím uzrú svetlo sveta tento rok. Spolupracovať na všetkých výzvach spolu so správnou radou a členmi asociácie ma skutočne baví a napĺňa. Posledné roky však priniesli veľa výziev aj pre našu agentúru a vyžaduje si čoraz viac môjho času. Aj preto som musel urobiť neľahké rozhodnutie a svoje pôsobenie vo funkcii odovzdať ďalej,“ vyjadril sa Peter Šurín.

Voľby nového prezidenta ADMA sa zúčastnili všetky členské agentúry. Nový prezident Rastislav Bahurinský bol zvolený na ďalšie volebné obdobie od roku 2022 do roku 2024. V agentúre THIS IS LOCCO pôsobí od roku 2013. Začínal ako Account Director, neskôr prevzal riadenie agentúry ako CEO, dnes je aj spolumajiteľom THIS IS LOCCO.

„ADMA je asociácia, ktorá spája tých najlepších “digitálcov“ na trhu. A už len fakt, že aj naša agentúra sem patrí je pre mňa česť. Digitál ako taký je každý rok silnejší a tým naberá na dôležitosti aj samotná asociácia. ADMA má obrovský potenciál a silu najmä vďaka jej členom a ja sa budem snažiť tento potenciál naplno využiť. Teším sa na intenzívnu spoluprácu s členmi ako aj na aktivity, ktoré asociácia organizuje a podporuje. ADMA urobila za posledné 3 rokyvobrovský kus práce, za čo patrí určite rešpekt a vďaka všetkým členom, správnej rade a samozrejme aj Peťovi Šurínovi. Urobím všetko preto, aby som pomohol v napredovaní asociácie aj počas ďalších rokov,“ povedal Bahurinský.

Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) je združenie profesionálnych agentúr, ktoré pôsobia v oblasti digitálneho marketingu. Prezident ADMA je vedúcou osobnosťou asociácie, ktorá v spolupráci s členmi Správnej rady ADMA dbá na to, aby asociácia plnila stanovené ciele.