Súťaž Zlatý středník zverejnila shortlist: slovenské projekty získali 31 nominácií

Súťaž Zlatý středník zverejnila shortlist: slovenské projekty získali 31 nominácií Foto: Zlatý středník

Česko-slovenská súťaž komunikačných projektov a firemných médií Zlatý středník zverejnila shortlist 29 kategórií so 176 nomináciami. Úspešnosť slovenských prác sa každým rokom zvyšuje, tento rok tvoria až 18 % zo všetkých projektov umiestnených na shortliste. Takmer stovka porotcov z radov popredných expertov na komunikáciu vyhodnotila rekordných 571 prihlášok, píšu organizátori v tlačovej správe.

Najúspešnejšími slovenskými zadávateľmi sa stali (podľa abecedy) 365.bank, Lidl Slovenská republika, Slovenská sporiteľňa a Škoda Auto Slovensko. Medzi agentúrami zabodovali predovšetkým PR Clinic, SKPR Strategies a Zaraguza. Slovenské projekty tvorili 15 % zo zaslaných prihlášok a 18 % z celkových miest na shortliste.

Úspešné slovenské kampane vsádzajú predovšetkým na jednoduchý a priamy nápad a bohatú interakciu s cieľovými skupinami, hovorí Michaela Pišiová, výkonná riaditeľka PR Klubu, a dodáva: „Slovenské projekty v posledných rokoch často využívali prvky humoru hraničiaceho s cieleným gýčom, čo vzbudzuje silné a často pozitívne emócie. Tohtoročné projekty boli iné. Reflektovali zložitú pandemickú situáciu, nestrácali pritom však svoj dôvtip a jednoduchosť oznámenia.“

Celkom 93 expertov z oblasti public relations, marketingu a audiovizuálnej tvorby vyhodnotilo počas mesiaca prihlášky v 29 hlavných a odborových kategóriách. Najpopulárnejšou hlavnou kategóriou sa tento rok stala „Integrovaná kampaň“, medzi odborovými vedie „Priemysel, strojárstvo a energetika“.

Medzi slovenskými porotcami sa v tohtoročnom jubilejnom ročníku objavili mená ako Tomáš Palovský z Orange, Lucia Muthová z Allianz-Slovenská poisťovňa, Martin Dobiš z PR Clinic, Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, Simona Mištíková z Divino, Tomáš Bezák z Lidl Slovenská republika, Miroslava Kernová z omediach.com alebo Michal Kišša z Nadácie Pontis. „Jednoduchá a profesionálne zrealizovaná idea funguje najlepšie. To je pre mňa leitmotív úspešných projektov aktuálneho ročníka Zlatého středníka. Kvalita prihlásených projektov bola tento rok opäť mimoriadne vysoká, budúcnosť komunikačnej brandže v Česku aj na Slovensku vidím veľmi pozitívne,“ hovorí Štefan Frimmer, spoluzakladateľ platformy Komunikační experti a šéf korporátnej komunikácie Slovenskej sporiteľne.

Okrem trofejí pre víťaza súťažných kategórií organizátori ešte udelia prestížne ceny Grand Prix pre Najlepšiu agentúru, Osobnosť PR alebo Talent. V minulom roku si titul najlepšej agentúry v silnej konkurencii tak českých, ako aj slovenských agentúr odniesli This is Locco.

„Veľmi nás teší, že public relations je skutočnou strategickou disciplínou. Projekty a ďalšie počiny prihlásené do Zlatého středníka 2022 preukazujú mimoriadnu profesionalitu tímov, ktoré za nimi stoja, a to ako na strane zadávateľov, tak agentúr,“ zhŕňa Pavel Vlček, predseda Výkonného výboru PR Klubu.

Shortlist:

 

Slávnostné vyhlásenie víťazov je naplánované na 1. septembra v Prahe.

 Hlavné kategórie 20. ročníka Zlatého středníku (Zlatej bodkočiarky):

1. Audio a video prezentácia
2. Brožúra, katalóg a leták
3. Elektronický časopis a blog
4. Externý tlačený časopis a noviny
5. Integrovaná kampaň
6. Interná komunikácia a employee engagement
7. Interný tlačený časopis a noviny
8. Kreatívna idea
9. Krízová komunikácia, komunikácia zmeny a public affairs
10. Launch, relaunch, rebranding
11. Mobilné aplikácie a inovácie
12. Newsletter
13. Nízky rozpočet a jeho efektivita
14. Podcast
15. PR event
16. Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť a komunikácia udržateľných investícií (ESG)
17. Štruktúra, obsah a storytelling
18. Výročná správa
19. Využitie sociálnych sietí a influencer marketing
20. Webové stránky

Odborové kategórie:

1. Auto-moto a doprava
2. Finančné služby
3. FMCG, krása a móda
4. Neziskový sektor
5. Priemysel, strojárstvo a energetika
6. Šport, zábava, umenie, médiá, cestovný ruch a gastronómia
7. Telekomunikácie a IT
8. Verejný sektor a politická komunikácia
9. Zdravotná starostlivosť a farmácie
Grand Prix (navrhne porota):
• Najlepšia agentúra
• Talent
• Osobnosť PR

 

Zlatý středník (Zlatá bodkočiarka) je československá profesná súťaž hodnotiaca firemné interné a externé médiá a najlepšie komunikačné projekty vznikajúce ako v Českej republike tak na Slovensku. Odborná porota posudzuje prihlásené práce aj naprieč odborovými sektormi a porovnáva tie najzaujímavejšie osobnosti a PR agentúry roka.