Zlatý středník predlžuje termín podávania prihlášok do 16. apríla

Zlatý středník predlžuje termín podávania prihlášok do 16. apríla Foto: PR Klub

Najväčšia česko-slovenská komunikačná súťaž Zlatý středník predĺžila termín na podávanie prihlášok do 16. apríla. Záujemcovia majú ešte takmer dva týždne na to, aby sa prihlásili do 20 hlavných a 9 špecializovaných kategórií. V priebehu mája a júna 19 porôt zložených z takmer 120 členov vyhodnotí všetky prihlášky a vyberie tie najlepšie. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční opäť v septembri.

Projekty do súťaže Zlatý středník 2024, ktorú PR klub organizuje už 22 rokov, možno prihlasovať do utorka 16. apríla prostredníctvom nového prihlasovacieho systému.

O ktoré kategórie je najväčší záujem?

V súčasnosti sú najpopulárnejšími hlavnými kategóriami tohtoročnej súťaže Kreatívny nápad a Externý časopis a noviny. Z odvetvových kategórií potom vedie Neziskový sektor. Celkovo môžu účastníci súťažiť v 20 hlavných a 9 odvetvových kategóriách.

Všetky projekty bude hodnotiť celkovo 19 porôt zložených z takmer 120 odborníkov z oblasti PR, komunikácie, marketingu a audiovizuálnej tvorby. "Garanti poroty aj tento rok poskytnú uchádzačom písomnú spätnú väzbu ku každému predloženému projektu vrátane bodového hodnotenia. Súťaž už 22 rokov vedieme čo najtransparentnejším spôsobom, preto sa na zasadnutiach poroty venujeme naozaj každému projektu bez akéhokoľvek predvýberu," hovorí Michaela Pišiová, výkonná riaditeľka PR Klubu.

Garantmi poroty sú Barbora Dlabáčková - vedúca komunikácie, TV Nova, Václav Koukolíček - manažér externej komunikácie, Coca-Cola HBC, Daniela Chovancová - manažérka pre vzťahy s médiami, Kiwi.com, Denisa Ratajová - vedúca komunikácie a fundraisingu, ADRA CZ, Kateřina Pavlíková - hovorkyňa, Čedok, Lucia Brinzanik - manažérka komunikácie a vonkajších vzťahov, Nadácia RSJ, Martin Ayrer - senior konzultant, AMI Communications, Patricie Šedivá - vedúca komunikácie, T-Mobile, Pavel Jína - hovorca, firemná komunikácia, ŠKODA AUTO, Petr Langer - manažér PR a komunikácie, Alensa, Sandra Feltham - partnerka agentúry Flagship a prezidentka Business Leaders Forum, Šárka Nevoralová - manažérka internej komunikácie a udržateľnosti, Komerční banka, Jana Pečenková - členka výkonného výboru PR Klubu, Ondřej Šafář - manažér komunikácie a public affairs, Takeda, Alžběta Fridrichová - strategická konzultantka a partnerka, Adison, Pavel Vlček - predseda výkonného výboru PR Klubu, Jitka Němečková - PR konzultantka, Kamil Chalupa - PR Account Director, Insighters.

Foto: PR klub

Porotcovia sa zamerajú na kritérium efektívnosti

Organizátori súťaže zaviedli nové meranie efektívnosti Grand Prix a posilnili váhu tohto kritéria vo všetkých kategóriách. "Znamená to, že poroty sa ešte viac zamerajú na meranie výsledkov komunikačných aktivít a na hodnotenie dosiahnutia stanovených cieľov. Zároveň vyzývame prihlasovateľov, aby vo svojich prihláškach čo najkonkrétnejšie uvádzali rozpočet na realizáciu, ktorý je dôležitou súčasťou celkového hodnotenia projektu," hovorí Pavel Vlček, predseda Výkonného výboru PR Klubu.

Okrem novej Grand Prix za meranie efektivity porota udelí aj Grand Prix v kategóriách Projekt roka a Najlepšia agentúra. A tradične je pripravená aj trofej pre víťazov Grand Prix Talent a Osobnosť roka.

Uchádzači zo Slovenska sa hlásia už piaty rok po sebe

"Zlatý středník je na Slovensku známa a etablovaná súťaž. Slovenskí uchádzači si pravidelne odnášajú významné ocenenia vrátane Grand Prix, čo je pre komunikačný trh skvelá správa. Práce, ktoré vznikajú, sú v porovnaní s českými odvážnejšie a kreatívne silnejšie, čo v spojení s výsledkami rezonuje u porotcov," hovorí Simona Mištíková z agentúry Divino.

"Vďaka PR Klubu sme sa zúčastnili aj medzinárodnej súťaže World Public Relations and Communication Awards, v ktorej Slovenská sporiteľňa zvíťazila. Ocenili sme tiež možnosť konzultovať, ako pripraviť žiadosť, aby sme zabezpečili, že kľúčové posolstvo nášho projektu bude odovzdané vhodným spôsobom," dodáva Štefan Frimmer, riaditeľ komunikácie Slovenskej sporiteľne a spoluzakladateľ platformy Komunikačných expertov, ktorá súťaž opäť sponzorovala.

Foto: PR klub

Firmy, agentúry, neziskové organizácie a štátne inštitúcie môžu podávať prihlášky na https://prihlaska.zlatystrednik.cz/sk do 16. apríla. Súťaž Zlatý středník organizuje profesijná organizácia PR Klub od roku 2002.

Medzi českých partnerov súťaže patria Mediaboard, T-Mobile, Seyfor, Hero & Outlaw, Visit Portugal, MACEK.LEGAL, Hitrádio, Radiohouse, dm drogerie, CzechTourism, Coca-Cola HBC, Plzeňský Prazdroj, Bohemia Sekt a Smilebox. Medzi slovenských partnerov patria Slovenská sporiteľňa a Orange. Mediálnymi partnermi súťaže sú Marketing&Media a CNN Prima News.

Hlavné kategórie 22. ročníka Zlatého středníka (Zlatej bodkočiarky)

1. Audio a video prezentácia
2. Brožúra, ročenka a katalóg
3. Elektronický časopis a blog
4. Externý tlačený časopis a noviny
5. Integrovaná kampaň
6. Interná komunikácia a employee engagement
7. Interný tlačený časopis a noviny
8. Kreatívna idea
9. Krízová komunikácia, komunikácia zmeny a public affairs
10. Launch, relaunch, rebranding
11. Mobilné aplikácie a inovácie
12. Newsletter
13. Nízky rozpočet a jeho efektivita
14. Podcast
15. PR event
16. Spoločenská zodpovednosť, udržateľnosť a ESG
17. Štruktúra, obsah a storytelling
18. Výročná správa
19. Využitie sociálnych sietí a influencer marketing
20. Webové stránky

Odborové kategórie

1. Auto-moto a doprava
2. Finančné služby
3. FMCG, krása a móda
4. Neziskový sektor
5. Priemysel, strojárstvo a energetika
6. Šport, zábava, umenie, médiá, cestovný ruch a gastronómia
7. Telekomunikácie a IT
8. Verejný sektor a politická komunikácia
9. Zdravotná starostlivosť a farmácia

Grand Prix (navrhne porota):

• Projekt roka
• Najlepšia agentúra
• Talent
• Osobnosť PR
• Meranie efektivity

 

Foto: PR klubZlatý středník (Zlatá bodkočiarka) je československá profesijná súťaž hodnotiaca firemné interné a externé médiá a najlepšie komunikačné projekty vznikajúce ako v Českej republike, tak na Slovensku. Odborná porota posudzuje prihlásené práce aj naprieč odborovými sektormi a porovnáva tie najzaujímavejšie osobnosti a PR agentúry roka.

PR Klub je odborová organizácia združujúca približne 350 odborníkov v oblasti komunikácie a public relations, z toho 41 firiem, agentúr a inštitúcií, pre ktoré je profesionálna komunikácia a budovanie dobrej reputácie dôležité, využíva inštitucionálne členstvo. Jeho cieľom je podporovať profesionálny rast svojich členov a rozvoj odboru. Pravidelne organizuje vzdelávacie akcie, diskusie a stretnutia týkajúce sa aktuálnych odborových a celospoločenských tém z pohľadu komunikácie.