RTVS potrestali za spravodajský príspevok

RTVS potrestali za spravodajský príspevok Foto: RTVS

Nie je šéf ako šéf.

 


Na poslednom zasadnutí licenčnej rady dostala RTVS neobvyklú sankciu - upozornenie na porušenie zákona za odvysielanie príspevku Chybne vyrátané poistné zostane bez trestu v programe Rádiožurnál dňa 3. 9. 2015. Zaujímavosťou je, že odborníci kancelárie rady v posudku pre členov rady odporúčali zastaviť správne konanie, lebo v príspevku porušenie zákona nevideli. Členovia rady hlasovaním rozhodli, že zákon porušený bol.

 

„Za chybne vyrátané poistné, ktoré niektorých živnostníkov zaskočilo v júli, nebude potrestaný nikto. Na svojej stoličke zostáva aj šéf daniarov, ktorí nesprávne údaje poslali poisťovniam. Minister financií Peter Kažimír dnes hovorí o ľudskom zlyhaní a chybe, za ktorú sa ospravedlňuje. Tvrdí však, že omyly daniarov sú nič oproti ich zásluhám v boji proti daňovým únikom," začal príspevok moderátor. Príspevok bol o debate na finančnom výbore parlamentu v súvislosti s vyšetrovaním chýb daniarov a probléme nesprávne vypočítaného poistného, ktorý mal dopad na živnostníkov.

Dôvodom, prečo sa rada začala príspevkom zaoberať, bolo označenie šéf daniarov. "Správne konanie bolo začaté z dôvodu, že účastník konania v posudzovanom programe mohol odvysielať nepresné, a teda nepravdivé informácie týkajúce sa osoby prezidenta Finančnej správy SR Ing. Františka Imreczeho, ktorý bol v programe nesprávne označený ako šéf daniarov, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu." Finančného riaditeľstvo má okrem prezidentom Finančného riaditeľstva SR Františka Imreczeho aj organizačné útvary sekciu daňovú a colnú.

Odporúčame aj: Všetky rozhodnutia RVR

„Konkrétna informácia o mene osoby vedúceho štátneho úradníka síce neodznela, avšak z pohľadu informovanosti recipienta nebola podľa názoru Kancelárie Rady zavádzajúca, ani nepresná. Vo všeobecnosti ozrejmila skutočnosť, že na vedúcom poste „daniarov" nedošlo po prešetrení júlových chýb daniarov a probléme nesprávne vypočítaného poistného vo Finančnom výbore Národnej rady SR k odvolaniu," píše kancelária rady. „Recipientovi tak boli ponúknuté presné, jasné a stručné informácie," dodáva kancelária. Členovia rady však rozhodli, že RTVS v tomto prípade porušila ustanovenie zákona o objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov.

RTVS si nemyslí, že v príspevku urobili redaktori chybu.