RTVS potrestali za to, že nebola dostatočne proruská

RTVS potrestali za to, že nebola dostatočne proruská

Podľa licenčnej rady reportáže RTVS o invázií vojsk na Ukrajinu neboli objektívne.

 


Licenčná rada v utorok na svojom zasadnutí dala RTVS sankciu - upozornenie na porušenie zákona za to, že vo viacerých reportážach o Ukrajine vo večerných správach 1. marca nedodržala podľa členov rady princípy objektívnosti a nestrannosti.

 

Šlo o sériu príspevkov: Aktuálna situácia na Ukrajine, Na pohyb ruských vojsk reagoval celý svet, Na situáciu na Ukrajine reaguje aj slovenská vláda, Analytik o ďalšom vývoji na Ukrajine a Aktuálna situácia na Ukrajine (rozhovor s M. Karasom).

Podľa sťažovateľa televízia uviedla nevyvážené informácie o situácii na Kryme. Vo svojich príspevkoch, kde dala široký priestor predstaviteľom EU, NATO, USA a analytikovi IVO absentovalo vyjadrenie predstaviteľov druhej strany k danej situácii. "Vyprosujem si, aby verejnoprávne médium prostredníctvom šéfa spravodajstva Lukáša Dika robilo goebelsovskú propagandu, ktorá vykresľuje jednu stranu konfliktu (Rusko) ako agresora, bez akejkoľvek možnosti sa brániť. Rovnako považujem za porušenie vyváženosti a objektivity v informovaní aj fakt, že spravodajstvo RTVS v podobnom duchu neinformovalo o zasahovaní do vnútorných záležitostí Ukrajiny predstaviteľmi EU a USA, ktorí sú za eskaláciu napätia zodpovední v prvom rade. Rovnako absentuje aj zmienka o prejavoch antisemitizmu, vandalizmu a atakovaniu prívržencov radikálneho krídla v tzv. samozvanej novej ukrajinskej vláde," píše sťažovateľ, ktorému členovia rady dali za pravdu.

Podľa podkladov, ktoré pre radu pripravujú odborníci z kancelárie rady, televízia zákon neporušila.

Z ich podkladov vyberáme:


„Z príspevkov týkajúcich sa diania na Ukrajine, možno z hľadiska posudzovania vyváženosti názorov za diskutabilné označiť prvé dva príspevky – Aktuálna situácia na Ukrajine a Na pohyb ruských vojsk reagoval svet, keďže Ruská federácia v nich bola obvinená z vojenskej intervencie na polostrove Krym, avšak stanovisko predstaviteľov Ruska prezentované nebolo. V príspevku Aktuálna situácia na Ukrajine bolo tiež odvysielané vyjadrenie ukrajinského premiéra A. Jaceňuka, ktorý Rusko obvinil z vojenského angažovania sa na Kryme so zámerom rozpútať občiansku vojnu.

Tlačová konferencia ruského prezidenta V. Putina, na ktorej sa k udalostiam na Kryme oficiálne vyjadril, sa konala až dňa 4.marca, teda 3 dni po odvysielaní monitorovaného programu. Nie je nám známe, že v čase vysielania namietaného programu existovalo nejaké oficiálne stanovisko predstaviteľov Ruska k dianiu na Kryme, resp. oficiálne popretie informácie, že vojaci v uniformách bez insignií operujúci na Kryme sú vojakmi ruskej armády.

V príspevku Aktuálna situácia na Ukrajine však bolo odvysielané vyjadrenie Sergeja Aksjonova, premiéra Autonómnej republiky Krym, ktorý prebral velenie nad ukrajinskými bezpečnostnými zložkami a odvysielané boli aj vyjadrenia dvoch účastníkov proruských demonštrácii v ukrajinskom Charkove, ktorí uviedli, že chcú, aby ich územie bolo súčasťou toho, čo kedysi bývali Sovietsky zväz, ktorého nástupcom je dnes Rusko.

Myslíme si, že odvysielanie uvedených vyjadrení S. Aksjonova a proruských demonštrantov možno chápať aj ako snahu tvorcov príspevku dosiahnuť vyváženosť príspevku pri absencii oficiálneho stanoviska predstaviteľov ruského štátu.
Z uvedených dôvodov považujeme za akceptovateľné, že v príspevkoch Aktuálna situácia na Ukrajine a Na pohyb ruských vojsk reagoval svet nebolo odvysielané stanovisko dotknutej strany."