Podľa sťažovateľov reklama na Absolut - Láska je láska zneužíva biblický hymnus na lásku (VIDEO)

Podľa sťažovateľov reklama na Absolut - Láska je láska zneužíva biblický hymnus na lásku (VIDEO) Foto: Absolut

Rada pre reklamu sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberala aj sťažnosťami na televízny spot „Absolut – Každá láska je láska“ od spoločnosti Pernod Ricard Slovakia. Podľa sťažovateľov reklama zneužíva Hymnus na lásku od Sv. apoštola Pavla, nevhodne parafrázuje, čo je láska a je zameraná na propagáciu alkoholu neplnoletým osobám.

Spot bol súčasťou kampane s názvom Nezáleží na tom, koho milujeme. Každá láska je láska. "Kampaň je oslavou rovnosti, tolerancie a lásky, ktorú prežívame všetci rovnako, bez ohľadu na farbu pleti či orientáciu. Preto vyzývame Slovákov, aby sa vykašľali na predsudky, pretože každý z nás má právo ľúbiť toho, koho chce," napísala spoločnosť k uvedeniu kampane. Hlavným pilierom kampane bol spot, v ktorom sa v krátkych portrétoch predstavujú rôznorodé zaľúbené páry.

Podľa sťažovateľa v reklame sú použité citáty z listu apoštola Pavla Korintského Korinťanom, "ktoré nepriamo spojili kresťanské myšlienky a posolstvo s alkoholom a LGBT komunitou". Podľa sťažovateľa reklama je v rozpore s pravidlami pre čestnosť reklamy a morálnu zodpovednosť a snaží sa mladým naznačiť, že život je len zábava, alkohol a bezstarostnosť. Ďalší sťažovateľ píše, že reklama je zameraná na propagáciu alkoholu neplnoletým osobám a spôsob, akým je kampaň spracovaná, ukazuje, že cieľovou skupinou sú primárne teenageri, tvrdí, že na to poukazuje v reklame viacero znakov: vizuálne teenage vek účinkujúcich, „kerky“ na zápästiach, ktoré majú detský charakter a robia si ich prevažne žiaci základných škôl, kresby koruniek nad hlavami dievčat – „princezničky“, scénka v ktorej otec odvezie svoju dcéru do baru, aby mohla konzumovať Absolut vodku a jej odpoveď „Díky tati“. V závere sťažovateľ uvádza, že kampaň sa šíri v rámci internetu a môže si ju pozrieť každý, aj neplnoletý a kedykoľvek.

 
Arbitrážna komisia RPR sa s námietkami nestotožnila a sťažností označila za neopodstatnené. „Cieľom predmetnej reklamy je komunikácia produktu, alkoholického nápoja – vodky, pričom značka je profilovaná ako obľúbený druh „party drinku“. Osoby zobrazené v rámci spotu sú v adekvátnom veku a nevyzerajú, a ani svojim výzorom nepripomínajú maloletých,“ píše v rozhodnutí komisia.

Komisia sa nedomnieva, že reklama obsahuje výrazové prostriedky, ktoré by boli zamerané na maloletých resp. by ich mohli zaujať, či povzbudiť ku kúpe / konzumácii predmetného alkoholického nápoja a "reklama sa tejto cieľovej skupine primárne ani neprihovára."

Podľa AK RPR reklama nezobrazuje správanie a ani neobsahuje prvky, či zobrazenia, ktoré by boli v rozpore so všeobecnými pravidlami slušnosti či mravnosti. "Páry, ktoré účinkujú v rámci spotu si prejavujú určitú formu náklonnosti a lásky, avšak nie spôsobom, ktorý by bol vulgárny, či neslušný, či napríklad explicitne sexuálny. Navyše správanie účastníkov v reklame je v kontexte jej deja a celkového reklamného posolstva, ktorým je akoby oslava lásky bez predsudkov, čo taktiež nemožno považovať za v rozpore so slušnosťou, ši spoločenskou zodpovednosťou reklamy."

AK RPR sa zaoberala aj námietkami, ktoré súvisia s parafrázovaním biblického textu. "Použitie uvedených výrazových prostriedkov však v predmetnom prípade nepovažuje za neetické. Motív spotu a text reklamy nie je spracovaný tak, že predmetný biblický text zneužíva spôsobom, ktorý by mohol byť napríklad neslušný, či urážlivý alebo voči predmetnému biblickému textu znevažujúci, a nie je ani toho názoru, že reklama obsahuje výrazové prostriedky, či zobrazenia, ktoré by urážali napríklad náboženské cítenie spotrebiteľov."