Peter Dvorský má problém kvôli účinkovaniu v reklame

Peter Dvorský má problém kvôli účinkovaniu v reklame Reprofoto Sl.sp.

Operný spevák Peter Dvorský v spote Slovenskej sporiteľne spieva pieseň Svet lásku má. Vystupovanie hercov a spevákov v reklame je úplne bežné.

 


Dvroský však aktuálne nie je len operným spevákom ale aj šéfom Slovenského inštitútu v Ríme, ktorý patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zahraničných vecí.

 

Pre ľudí vo verejných funkciách ale aj štátnych zamestnancov platia pri komerčnom vystupovaní isté obmedzenia. Na prípad ako prvý upozornil denník Pravda.
„Ministerstvo zahraničných vecí pána Dvorského dôrazne upozornilo, aby sa v budúcnosti vyhýbal účinkovaniu v reklamách a pre akékoľvek komerčné subjekty," napísal tlačový odbor pre Pravdu.

Prísne obmedzenia týkajúce sa reklamy platia napríklad pre politikov. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu zakazuje verejným činiteľom „používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu".

Pre štátnych zamestnancov takýto priamy zákaz v zákone o štátnej službe nie je. Podľa zákona štátny zamestnanec sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania. A musí sa zdržať konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami.

"Okrem zákonného rozmeru existuje aj etický rozmer našej práce a naše ministerstvo je za to, aby vo verejnosti zbytočne nevznikali pochybnosti o domnelom konflikte záujmov zamestnancov rezortu," povedal hovorca MZV Peter Stano pre čas.sk.

Spevák sa k prípadu vyjadriť nechcel. Podľa Stana prijal ponuku banky v dobrej viere a z pocitu akejsi kolegiálnej zodpovednosti voči tvorcom a interpretom skladby.