Rada pre reklamu má novú prezidentku

Rada pre reklamu má novú prezidentku

Rada pre reklamu zvolila na svojom poslednom zasadnutí novú prezidentku - Miriam Benčíkovú – Kušnírovú na miesto po Zuzane Mistríkovej.

 

 

Benčíková - Kušnírová v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie pôsobí už viac ako 20 rokov. Od r.1994 pracovala v reklamných a sales promotion agentúrach.
Zastávala marketingové a brand pozície v spoločnosti SAB - Miller, Vitana a.s. a neskôr viedla marketingovú komunikáciu EuroTelu, ktorý bol jedným zo zakladajúcich členov RPR. Bola zodpovedná za rebranding EuroTelu na T-. Zodpovedala aj za integráciu značiek T-Mobile a T-Com. Je dlhoročnou členkou Prezídia RPR a v roku 2014 sa stala čestnou členkou RPR.

„Vedenie Rady pre reklamu preberám po úspešnom pôsobení Zuzany Mistríkovej, ktorej by som chcela poďakovať za jej doterajšiu prácu. Symbolických 20 rokov, ktoré v Rade oslávime tento rok, je dobrou príležitosťou na zhodnotenie, ako výrazne sa vnímanie etiky v reklame posunulo vpred a stalo sa trhovým štandardom. Ja sama by som na poste prezidentky rada prispela k budovaniu povedomia o etike a profesionálnych štandardoch ako aj o činnosti Rady pre reklamu a to hlavne v prostredí menších zadávateľov a online reklamy," povedala Benčíková - Kušnírová

Zmeny boli prijaté aj v zložení Prezídia RPR, do ktorého boli zvolené dve nové členky, Drahomíra Juríková (Slovak Telekom) a Zuzana Stanová (Rajo)
Prezídium RPR aktuálne pracuje v tomto zložení: Miriam Benčíková- Kušnírová (prezidentka RPR), Andrea Cocherová (viceprezidentka RPR), Michal Arpáš (Asociácia vydavateľov tlače), Jarmila Halgašová (Potravinárska komora Slovenska), Drahomíra Juríková (Slovak Telekom), Martin Ranuša (Prvá stavebná sporiteľňa), Róbert Slovák (Klub reklamných agentúr Slovenska), Zuzana Stanová (Rajo) a Patrik Ziman (Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc).

Valné zhromaždenie taktiež potvrdilo funkčné obdobie Arbitrážnej komisie RPR a zároveň zvolilo dvoch nových členov, ktorými sa stali Miroslava Remenárová (Pivovary Topvar), ktorá reprezentuje zadávateľov reklamy a Radoslav Kutaš, právnik a spoluautor Etického kódexu.

Arbitrážna komisia RPR je nezávislý orgán, do kompetencie ktorého spadá rozhodovanie o otázkach v oblasti reklamnej etiky, posudzovanie sťažností na reklamu, vydávanie arbitrážnych nálezov a atestov.