Európsky parlament schválil dohodu o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Európsky parlament vyjadril v stredu súhlas s dohodou, ktorá upravuje usporiadanie vzájomných vzťahov Európskej únie a Spojeného kráľovstva po brexite.

Parlament schválil rozhodnutie o vyjadrení súhlasu s Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom pomerom hlasov 660 (za): 5 (proti): 32 (zdržalo sa hlasovania). Plénum tiež pomerom hlasov 578 (za): 51 (proti): 68 (zdržalo sa hlasovania) prijalo sprievodné uznesenie, prostredníctvom ktorého sa poslanci vyjadrili k obsahu dohody. Poslanci hlasovali v utorok, výsledky hlasovania boli oznámené v stredu ráno.

Vyjednávači Európskej únie a Spojeného kráľovstva sa 24. decembra 2020 dohodli na znení pravidiel budúcej spolupráce. V snahe minimalizovať škody, ktoré by spôsobil chýbajúci právny rámec upravujúci vzájomné vzťahy, sa Londýn a Brusel zhodli na predbežnom uplatňovaní dohody od 1. januára 2021. Súhlas Európskeho parlamentu je nevyhnutným predpokladom na vstup dohody do platnosti a jej uplatňovanie aj po 30. apríli 2021.