V týždenníku Plus 7 dní vyšlo absurdné ospravedlnenie

V týždenníku Plus 7 dní vyšlo absurdné ospravedlnenie Plus 7 dní

Týždenník Plus 7 dní vyšiel v neobvyklej forme. Na 52 stranách je zverejnené ospravedlnenie niekdajšiemu poslancovi SNS Štefanovi Zelníkovi, o ktorom rozhodol súd.

 


Neobvyklá je hlavne forma – pôvodný sporný článok vyšiel na 2,5 stranách, ospravedlnenie je napísané veľkými písmenami na 52 stranách.
„Hoci sme upozorňovali na nezmyselnosť tohto rozsudku, odvolací aj exekučný súd ho potvrdili. Naviac, podľa právoplatného rozsudku mal časopis zverejniť ospravedlnenie takmer štyri roky predtým, ako rozsudok sa stal právoplatným," píše vo svojom stanovisku pre Omédiách.cm šéfredaktor Miloš Luknár. Tlačiarenské náklady sa pohybovali okolo 20 tisíc eur.

 

Ospravedlnenie uložil zverejniť rozsudok Okresného súdu Žilina zo 17. 8. 2012 , ktorý bol následne potvrdený rozsudkom Krajského súdu v Žiline z januára minulého roka. Týždenník sa v exekučnom konaní pokúsil takému zverejneniu ospravedlnenia predísť, avšak Okresný súd Bratislava V dospel k záveru, že také zverejnenie ospravedlnenia je z materiálnej aj formálnej stránky v poriadku, píše týždenník.

Ako píše vydavateľstvo v spornom článku Plus 7 dní vyjadrilo pochybnosti či niekdajší poslanec Zelník nevyužil svoje politické kontakty na získanie eurodotácie pre svoju firmu a za pripomenutie niekoľko rokov starej a všeobecne známej informácie o tom, že sa mu vyhrážali zverejnením pikantných informácií o jeho osobe, mu súd prisúdil nemajetkovú újmu 33 200 eur a jeho firme ďalších 22 100 eur.

„Polemizovať o tom, či výška odškodného je primeraná je asi zbytočné, pretože sme na Slovensku už boli vydavatelia tlače viackrát konfrontovaní s absurdne vysokými sumami, ktoré súdy dokážu prisúdiť niektorým politikom, a ktoré mnohonásobne prevyšujú odškodné za ľudský život či nenávratné poškodenie zdravia, alebo odškodné obetiam násilných trestných činov," píše Luknár.

 

Súdne rozhodnutie zverejniť ospravedlnenie v takejto forme je podľa jeho slov výsmechom našej justície a nasvedčuje, že sudcovia zrejme ani len nezvažovali návrh advokátky, ktorá nielenže požadovala zopakovať v ospravedlnení celý článok titulkovým písmom, ale aj celé znenie ospravedlnenie.

„Rozsudok v časti o povinnosti zverejniť ospravedlnenie sme považovali za nevykonateľný, nielen pre nezvyklú formu a rozsah, pretože zákon hovorí jasne o tom, že by ospravedlnenie malo byť primerané, ale najmä z dôvodu, že súd stanovil absolútne nesplniteľnú podmienku uverejniť ho v čísle časopisu, ktoré vyšlo už pred štyrmi rokmi," píše Luknár.

Vydavateľ podal voči rozsudku dovolanie, no Najvyšší súd zatiaľ o ňom nerozhodol.

Požiadali sme o stanovisko Štefana Zelníka: "Vydavateľstvo tam malo právneho zástupcu. Prečo on toto nenamietal, prečo on toto neustrážil? Pre mňa bolo podstatné, že právna zástupkyňa žiadala ospravedlnenie. Každý môže pochybiť, keby vydavateľstvo malo iný prístup v procese jednania, a porozprávali sme sa o článku, kde by povedali prepáčte, tak by som to stiahol."