Odpoveď dekanky FMK na otvorený list absolventov, ktorí chcú vrátiť ocenenie

Odpoveď dekanky FMK na otvorený list absolventov, ktorí chcú vrátiť ocenenie Foto: FMK

Milí absolventi Veronika, Jakub a Radovan,

 


Teším sa, že pozitívne reflektujete minulé aktivity Vašej Alma mater, ako aj moju otvorenosť Vašim nápadom. Na FMK UCM sa toho aj po Vašom odchode deje veľmi veľa. Študenti prichádzajú so zaujímavými projektmi a ako Vy, aj oni nachádzajú vo vedení fakulty silnú podporu.

 

Viac: Ptačin, Pizano a Grežo píšu dekanke FMK otvorený list: Vraciame ocenenie fakulty

Vaše rozhodnutie rešpektujem. Hoci sa pozastavujem nad mierou teatrálnosti tohto aktu. Nie som tu na to, aby som Vás súdila, ani pre to, aby som dávala médiám a sociálnym sieťam ďalšiu živnú pôdu pre to, aby si mohli do FMK opäť kopnúť. Odpovedám, najmä kvôli našim študentom a kolegom, ktorí budú naše vyjadrenia čítať a ktorým na fakulte úprimne záleží.

K FMK UCM

My sme fakulta, ktorej hlavným poslaním a cieľom je poznanie médií, ako aj procesov a účinkov mediálnej komunikácie. Každé legálne existujúce médium na Slovensku je pre nás objektom výskumu a bolo by chybou, ak by unikalo našej pozornosti. Pretože existuje, pretože má svoje publikum, pretože komunikuje rôzne posolstvá, pretože má vplyv na verejnú mienku a nálady v spoločnosti.

S týmto zámerom plánuje FMK UCM naďalej pristupovať ku všetkým médiám aj ich predstaviteľom. Či už ide o RTVS, SME, Denník N, Nový čas, Extra Plus, Zem a Vek, časopis Záhradkár, Strážna veža Svedkov Jehovových, alebo akékoľvek iné médium.

My na FMK UCM sme aj vďaka Centru mediálnej gramotnosti IMEC (http://medialnavychova.sk/) dostatočne kompetentní a zorientovaní, aby sme vedeli zhodnotiť a posúdiť manipulatívne techniky médií, ako aj možnú hrozbu pre našu spoločnosť. Námatkovo vyberám:

http://medialnavychova.sk/projekt-zvol-si-info-mieri-na-slovensko/
http://medialnavychova.sk/ziaci-si-preveria-svoju-schopnost-odhalovat-dezinformacie/
http://medialnavychova.sk/google-sa-chysta-zoradovat-vysledky-vyhladavania-podla-doveryhodnosti/
http://medialnavychova.sk/vie-dnesna-mladez-rozoznat-informaciu-od-dezinformacie/
http://medialnavychova.sk/nemecko-prijalo-zakon-ktory-bojuje-proti-sireniu-falosnych-sprav-a-nenavisti-na-internete/
http://medialnavychova.sk/specialna-priloha-casopisu-respekt-sa-venuje-fenomenu-dezinformacii/
http://medialnavychova.sk/nenechajte-sa-oklamat-na-faktoch-zalezi/
http://medialnavychova.sk/prvaci-vo-svedsku-budu-mat-hodiny-digitalnej-gramotnosti/
http://medialnavychova.sk/iniciativa-dennika-sme-lovime-hoaxy-spustila-vlastny-web/
http://medialnavychova.sk/nove-materialy-o-2-svetovej-vojne-a-komunizme-pre-skoly-maju-zamedzit-vzniku-extremizmu/
http://medialnavychova.sk/mladi-dospeli-v-ceskej-republike-neveria-mediam/
http://medialnavychova.sk/francuzske-media-bojuju-proti-dezinformaciam/
http://medialnavychova.sk/casopis-tyzden-pripravuje-aj-tento-rok-medialnu-skolu/
http://medialnavychova.sk/facebook-predstavil-novy-zurnalisticky-projekt/
http://medialnavychova.sk/nadacia-otvorenej-spolocnosti-vyhlasila-13-rocnik-sutaze-novinarska-cena/
http://medialnavychova.sk/ako-chranit-deti-pred-nevhodnym-obsahom-na-internete/
http://medialnavychova.sk/ako-si-podmanit-internet/
http://medialnavychova.sk/facebook-umozni-oznacit-nedoveryhodne-a-dezinformacne-odkazy/
http://medialnavychova.sk/mladi-ludia-v-kyberpriestore-vyskum-institutu-pre-verejne-otazky/
http://medialnavychova.sk/divadlom-proti-extremizmu/
http://medialnavychova.sk/informacie-v-digitalnom-veku-vyzvy-pre-mobilny-zurnalizmus/

K udalostiam uplynulých týždňov

Vaše stanovisko je len silno subjektívnym hodnotiacim tvrdením v duchu: „Prehnitá FMK obraňuje konšpirátora Rostasa".
Pohľad vedenia fakulty je: „Odvážna FMK má právo usporadúvať diskusie; pýtať sa, dostávať odpovede a robiť si na veci svoj vlastný názor."

Pýtať sa, počúvať, hodnotiť a individuálne premýšľať je základom každej jednej definície pojmu kritické myslenie.

K udalostiam uplynulých rokov

V otvorenom liste sa odvolávate na fakty. Posielam Vám tiež dva, ľahko overiteľné a dohľadateľné.

1. Svojim otvoreným listom upozorňujete na účasť „konšpirátora" na aprílovej konferencii Megatrendy a médiá 2017. Len pre osvieženie pamäti. Vy, Veronika, aj Vy, Radovan, ste si preberali ocenenie Granátové jablko Mariána Matyáša presne na tej konferencii (Megatrendy a médiá 2011), na ktorej pán Rostas v tom roku vystupoval, dokonca sedel v hlavnej sále ako divák. Program konferencie v plnom znení ste mali k dispozícii, rovnako aj všetky významné médiá na Slovensku. Milá Veronika, Vy ste dokonca boli v organizačnom výbore konferencie, čiže ste vlastne spoluorganizátorkou konferencie za účasti „konšpirátora".
Prečo ste vtedy neprotestovali?

2. Všetci traja ste boli študentmi našej školy, keď Vaši spolužiaci z vlastnej iniciatívy urobili v akademickom roku 2012/2013 s týmto pánom rozhovor do najúspešnejšieho akademického vysokoškolského študentského časopisu Atteliér. http://www.attelier.sk/vrti-pes-chvostom-alebo-chvost-psom/
Prečo ste vtedy mlčali?

Viete na koho som nesmierne hrdá? Na našich statočných kolegov, študentov, absolventov a ostatných držiteľov Granátového jablka Mariána Matyáša, ktorí našej fakulte v týchto exponovaných časoch vyjadrujú veľkú podporu. Ktorí sa neboja verejného odsúdenia alebo očakávanej škandalizácie za to, že sa zastanú svojej fakulty, radi na nej študujú a nehanbia sa za ňu. Ktorí sú presvedčení, že základné práva a slobody na akademickú pôdu výsostne patria.

K procesu vrátenia ocenenia

Predpokladám, že Vaše rozhodnutie je definitívne a ja ho beriem na vedomie.
Vrátenie ocenenia je možné jedine jeho vrátením v plnom rozsahu.
Dekréty pošlite poštou, finančnú hotovosť poukážte na toto číslo účtu:
SK598180 0000 0070 00071919

Sumu venujeme našim študentom a absolventom, budúcim držiteľom Granátového jablka Mariána Matyáša, ktorí sa budú k našej fakulte hrdo hlásiť aj naďalej.

S pozdravom a želaním všetkého dobrého,
Dana Petranová

PS: Verím, že pán Smatana túto situáciu pochopí a niekedy sa o tejto téme možno osobne porozprávame. Raz už na mojej hodine mediálnej výchovy študentom prednášať bol.
http://medialnavychova.sk/tyzden-vedy-a-techniky-2016-na-fmk-juraj-smatana-prednasal-o-modernej-propagande/

3. 5. 2017 v Trnave