omedich.com

Táto časť poslancov OĽANO interrupčný zákon nepodporí

Tak ako v prvom čítaní o návrhu interrupčného zákona, ani v druhom zaňho časť poslaneckého klubu OĽANO nezahlasuje.

"Podporujeme snahy našich kolegov, ktorí chcú chrániť životy nenarodených detí. Podobne, ako viacerým inštitúciám a iniciatívam, ani nám sa nepozdáva cesta, ktorú si zvolili. Akékoľvek nové obmedzenia a povinnosti nie sú skutočnou pomocou, ktorú ženy v ťažkých situáciách potrebujú.

Našou úlohou musí byť vytvárať také sociálne podmienky, aby sa žiadna žena ani rodina nebála priniesť dieťa na tento svet. Musíme viac podporovať mladé rodiny a rodičov, ktorí ostali na výchovu detí sami. Iba nastavením lepšej finančnej a sociálnej pomoci dokážeme znížiť počet interrupcií na Slovensku.

Napriek tomu, že súčasná právna úprava v tejto oblasti je podľa nás dostačujúca, uplynulé týždne sme intenzívne rokovali s našimi kolegami z poslaneckého klubu o podobe ich návrhu zákona. Keďže sme nedospeli ku kompromisu, návrh tak ako je predložený - nepodporíme.

Okrem toho sme diskutovali aj s koaličnými partnermi o podobe pozmeňovacieho návrhu. Sme radi, že si viaceré naše pripomienky, ako napríklad skrátenie čakacích lehôt, či dobrovoľný druhý posudok osvojili.

Veríme, že v najbližších rokoch budeme môcť spoločne pracovať na znížení počtu interrupcií, pričom budeme preferovať cestu lepšieho prístupu k informáciám o používaní antikoncepcie a posilnenia ekonomickej pomoci pre viacpočetné rodiny a slobodné matky. Príkladom je tehotenský príspevok, ktorý už predstavila vláda.

Poslanci hnutia OĽANO budú pri hodnotových otázkach vždy hlasovať tak, ako to sľúbili svojim voličom - podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Uvedomujeme si, že našou hlavnou úlohou je očistiť Slovensko od korupcie a na to sa budeme sústrediť celé 4 roky."