Lasica, Mika, Kukura a ďalší vyzývajú ministerku kultúry, aby odstúpila

Lasica, Mika, Kukura a ďalší vyzývajú ministerku kultúry, aby odstúpila Foto: FB Ľ. Laššáková


Herci a ďalšie osobnosti dnes vyzvali ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú aby odstúpila z funkcie.
Zverejňujeme celú výzvu.

 

Vyzývame predsedu Vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho aby bezodkladne odvolal Ľubicu Laššákovú z funkcie ministerky kultúry pre jej nekompetentnosť, neznalosť rezortnej problematiky a svojvôľu pri odvolávaní generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Mariána Chudovského.

Počas šesťročného pôsobenia Mariána Chudovského vo funkcii generálneho riaditeľa SND sa na scénach jeho troch súborov uskutočnili desiatky premiér mimoriadne úspešných činoherných, operných a baletných predstavení, ktoré vytvorili prestížni slovenskí i zahraniční autori a režiséri, a prezentovali sa v nich špičkoví domáci i zahraniční sólisti i herci. Mnohé inscenácie v tomto období priniesli vážne spoločensky aktuálne odkazy na tému pokrytectva, xenofóbie, rasizmu a silnejúcemu fašizmu. Každý rok sa zvyšoval počet divákov a rástli aj tržby za jednotlivé vystúpenia.

Sme presvedčení o tom, že prínos pána Mariána Chudovského pre slovenskú kultúru je mimoriadny, o to viac nás pri jeho odvolávaní rozhorčila neochota pani Laššákovej viesť dialóg a vynucovať si autoritu politickou silou.

Považujeme za úplne nehorázne, ak najvyššia rezortná úradníčka nariadi v divadle finančný audit a odvolá generálneho riaditeľa SND ešte pred jeho ukončením, a to s konštatovaním, že vedenie SND nakladalo s verejnými prostriedkami nehospodárne. Ak by finančná strata mala byť jediným kritériom existencie, tak sme presvedčení o tom, že vari ani jedna z príspevkových kultúrnych inštitúcií na Slovensku by pani Laššákovú neprežila. Či sa to pani ministerke páči alebo nie, kultúra nie je žiadnou komerčnou sférou do ktorej sa hrnú sponzori. Bez adekvátnych finančných prostriedkov od štátu by prestala existovať, rovnako ako školstvo alebo zdravotníctvo.

Jej konanie preto považujeme za účelové, majúce jediný cieľ: zbavovať sa v rezorte kultúry ľudí, ktorí doteraz dokázali pre nimi riadené inštitúcie udržať pomerne vysokú mieru politickej a spoločenskej autonómnosti a získali rešpekt kultúrnej verejnosti. Zrejme toto bol pravý dôvod odvolania generálneho riaditeľa SND a zároveň dôkaz že pani Laššáková nie je schopná riadiť rezort kultúry odborne.

V Bratislave 10. augusta 2018
signatári:

prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH gastroenterológ
PhDr. Jaroslav Blaho, teatrológ
prof. Peter Čanecký, scénický a kostýmový výtvarník
doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH, nefrológ
Akad. Arch. Daniel Dvořák, emeritný riaditeľ ND PRAHA a predseda Umeleckej vedy SND
Mgr. art. Ján Greššo, herec, bývalý riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre
Milan Lasica, Štúdio L+S, s.r.o., riaditeľ štúdia L+S
prof. PhDr. Egon Krák, Art.D, hudobný skladateľ a pedagóg
Juraj Kukura, riaditeľ divadla Aréna
Ing. Václav Mika, bývalý riaditeľ RTVS
Jiří Nekvasil, riaditeľ Národního divadlo Moravskoslezského, Ostrava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., prednosta chirurgickej kliniky, Národný onkologický ústav
Michal Ruttkay generálny riaditeľ CREO/YOUNG&RUBICAM
prof. Stanislav Stankoci, akad. Maliar, rektor, Vysoká škola výtvarných umení
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., vysokoškolský pedagóg
Ján Štrasser, básnik a prekladateľ
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., neurológ
Pavol Weiss - spisovateľ a dramatik