Sledujte priebežné výsledky online

Sledujte priebežné výsledky online

Priebežné výsledky volieb do parlamentu 2020 môžte sledovať online priamo na stránke Štatistického úradu SR. 

Priebežné výsledky volieb zverejňuje ŠÚ SR po 23 hodine online tu: https://volbysr.sk/sk/data02p.html

Dáta budú aktualizované približne v 10 minútových intervaloch.

Známe sú už výsledky exit pollov: Veľké povolebné prieskumy sú známe, pozrite sa, kto ako dopadol (FOTO)


ŠÚ SR zbiera za prísnych bezpečnostných opatrení zverejňuje už spočítané okrsky. Takto môžete vidieť podrobne, ako sa volilo v jednotlivých mestách aj okrskoch, koľko percent okrskov je už zrátaných.

"Priebežné výsledky obsahujú informácie o účasti voličov vo voľbách a o počtoch a podieloch hlasov pre konkrétne politické subjekty na úrovni SR / 8 krajov / 49 územných volebných obvodov / 79 okresov. Súčasťou priebežných výsledkov budú aj informácie o súhrne preferenčných hlasov jednotlivých kandidátov na úrovni SR. Informácie budú aj vizualizované," informuje štatistický úrad.