Jedna veta v teletexte vyšla JOJ na 5 tisíc eur

Jedna veta v teletexte vyšla JOJ na 5 tisíc eur Foto: JOJ

Televízia JOJ dostala opäť sankcie za obscénnosti.

 

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu dala JOJ pokutu 5 tisíc eur za porušenie ustanovenia o ochrane maloletých, keď v januári v popoludňajších hodinách na teletexte odvysielala inzerát obsahujúci obscénne a vulgárne vyjadrovanie, čo rada označila za program nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov.

Ďalších 2 500 eur dostala JOJ za to, že v decembri minulého roka o 9:10 hodine dopoludnia odvysielala reláciu Extrémne prípady o nevere rómskeho páru, ktorú označila ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval expresívne a vulgárne vyjadrovanie a mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.