Súd zakázal šírenie TV Nova na Slovensku

Súd zakázal šírenie TV Nova na Slovensku Foto: TV Nova

Po minulom týždni, kedy český súd zakázal prenos vysielania TV Markíza na českom území bez súhlasu vysielateľa, teraz k rovnakému kroku dochádza aj na Slovensku.

Skupina Nova uspela s návrhom na predbežné opatrenie vo veci neoprávneného cezhraničného šírenia svojich staníc, informuje TV Nova v tlačovej správe.

„Predbežné opatrenia súdov na českom i slovenskom území jasne dokladajú, že cezhraničné šírenie staníc Markízy i skupiny Nova bez súhlasu ich vysielateľov musí skončiť. Naším cieľom je dospieť ku vzájomným dohodám s jednotlivými distribútormi, ale ak nebude táto cesta možná, budeme pokračovať v podnikaní všetkých krokov nutných na zastavenie nelegálneho cezhraničného šírenia vysielania našich staníc," povedal Petr Horák, riaditeľ sekcie nových projektov skupiny Nova.

Odporúčame aj: Súd zakázal neoprávnené šírenie Markízy v Českej republike

Žalovaný je na základe predbežného opatrenia povinný zdržať sa prenosu vysielania staníc skupiny Nova, ku ktorému skupina nedala súhlas, a neumožniť takýto prenos vysielania ani tretím osobám. Takým nedovoleným prenosom je poškodzovaná skupina Nova, píše televízia.
Súd zdôvodnil nariadenie predbežného opatrenia okrem iného tiež skutočnosťou, že skupina Nova nedisponuje v prípade prevzatých relácii, a to hlavne filmov, licenciami na vysielanie týchto relácii mimo územia Českej republiky.

Skupina Nova i Markíza ako alternatívu spustili v ČR a na Slovensku tanicu NOVA International a Markíza International.