Preverujú, či učebnica o konšpiráciách nie je plagiát

Preverujú, či učebnica o konšpiráciách nie je plagiát

"Učebnica o ´extrémizme na internete´ a protiprávnom konaní v online prostredí protiprávne vykradla texty iných autorov. Od slova do slova vykradli celé state, odstavce, podkapitoly z mojej knihy, bez unúvania sa uviesť dané časti ako citáciu. Hoci by sa to asi nedalo prekryť ani ako citácia, keďže rozsah prevzatých častí je enormný a tvorí značnú časť niektorých ich kapitol," píše Irena Bihariová, ktorá porovnáva texty. Pokračovanie.