Stanovisko učiteľov k plagiátorstvu: Rezolútne odmietame akceptáciu podvodov a lajdáctva

Stanovisko učiteľov k plagiátorstvu: Rezolútne odmietame akceptáciu podvodov a lajdáctva Zdroj: SKU

Po ďalšom prípade podozrenia z plagiátorstva, tentokrát v prípade diplomovej práce premiéra Igora Matoviča, Slovenská komora učiteľov zverejnila ďalšie stanovisko, v ktorom podvod a jeho zľahčovanie rezolútne odmieta a kritizuje. Prinášame ho v celmo znení:

Komora učiteľov vyjadruje opätovné poľutovanie nad tým, že pribúda počet politikov s pochybným prístupom k vzdelaniu. Rezolútne odmietame akceptáciu podvodov a lajdáctva, hoci aj ako dôsledok zlého nastavenia vzdelávacieho systému. Odmietame zľahčovanie etických noriem, o to viac u tých, ktorí majú tieto hodnoty presadzovať a skvalitňovať.

Učitelia majú v aktuálnom ministrovi školstva Gröhlingovi nádej, očakávajú jeho otvorenosť, úprimnosť, pravdivé a plné pripustenie závažnosti chýb. To je jediná cesta obnovenia dôvery, nie výhovorky.

Odporúčame aj: Stanovisko: SAV a rektori viacerých univerzít žiadajú vyvodiť konzekvencie za plagiátorstvo

Táto situácia nás zároveň vedie k tomu, aby sme opätovne upozornili na oveľa závažnejší jav. Podobne ako justícia, rovnako aj školstvo potrebuje hlbokú očistu. Začať treba vysokým školstvom. Korupčné udeľovanie titulov, čoho príkladom sú aj profesori, ktorí v minulosti pôsobili v štruktúrach ministerstva školstva, mocenské boje medzi katedrami, premnožené nekvalitné publikovanie za účelom získania vyššej akademickej hodnosti, netransparentnosť volieb do akademických senátov a nominovania do funkcií bránia tomu, aby bola nastolená a vnímaná predovšetkým kvalita škôl. Od základných škôl sa vyžaduje inovatívnosť, ale vysoké školy nemajú problém využívať tie najfrontálnejšie a najstaršie metódy, vrátane nedostatočnej alebo žiadnej skúsenosti prednášajúcich s praxou. Predseda parlamentu, minister školstva, predseda vlády a iní pred nimi a po nich svojimi prácami ukazujú na svoje školy, školiteľov a systém, ktorý im umožnil takýmto spôsobom absolvovať vysokoškolské štúdium, čo neospravedlňuje ani študenta, ani učiteľa.

Komora učiteľov žiada očistu celého školského systému od korupcie, mocenských bojov a netransparentnosti.