Riaditelia ČT a ČRo: Novela o strete zájmov má oklieštiť nezávislosť

Riaditelia ČT a ČRo: Novela o strete zájmov má oklieštiť nezávislosť Ilustr. foto: ČT2

Navrhované zavedenie povinnosti novinárov českých verejnoprávnych médií dokladať príjmy je ďalším z pokusov o oklieštenie nezávislosti Českého rozhlasu a Českej televízie a vystupňovanie tlaku na novinárov pracujúcich v najdôveryhodnejších českých médiách. Uviedli to dnes v spoločnom vyhlásení generálny riaditeľ ČT Petr Dvořák a šéf Českého rozhlasu René Zavoral. Novela poslancov KSČM, podľa ktorej by majetkové priznania museli pravidelne podávať aj novinári ČT a ČRo, prešla v apríli v Snemovni prvým čítaním.

 Návrh novely podľa nich už predtým zásadne odmietlo ministerstvo kultúry a nesúhlasné stanovisko k nemu dala aj vláda a Parlamentný inštitút. Naopak sa 28. apríla novele dostalo podpory od ministerky spravodlivosti Marie Benešovej (za ANO) a ďalších poslancov na neverejnom zasadnutí ustavnoprávneho výboru.

Riaditelia ČT a ČRo upozornili, že zákon o konflikte záujmov je principiálne zameraný na verejných funkcionárov, teda na ľudí vo volených alebo menovaných funkciách, ktorí disponujú politickými, mocenskými, rozhodovacími, riadiacimi či kontrolnými kompetenciami a rozhodujú o právach a povinnostiach iných ľudí alebo vykonávajú zákonom vymedzené kontrolnej činnosti a sú financovaní z rozpočtu.

"Novinári sa z tejto kategórie úplne vymykajú. Český rozhlas a Česká televízia nedisponujú právomocami, ktoré by odôvodňovali zaradenie novinárov medzi verejných funkcionárov. V ČR sú médiá založené na slobode slova a pluralite informácií, ktorá je svojho druhu kontrolou," uviedli Dvořák a Zavoral.

V prípade zverejňovania informácií v oznámeniach podávaných podľa zákona o konflikte záujmov by podľa oboch riaditeľov išlo o zásah do práva na ochranu súkromia, kedy by v súlade s judikatúrou Ústavného súdu malo byť štandardom, či nie je jednému základnému právu na informácie dávaná neoprávnene prednosť pred právom druhým na súkromie.

Komunistická iniciatíva novely zákona o majetkových priznaniach pre verejnoprávnych novinárov tiež podľa oboch riaditeľov vyvoláva dojem, že sú snáď žurnalisti podplácaní a pracujú na objednávku. "Ak má KSČM také podozrenie podložené, môže sa obrátiť na Políciu ČR, a nie predkladať úplne nesystémové zmeny zákonov. Ak žiadne dôkazy k dispozícii komunisti a podporovatelia ich novely nemajú, je daný návrh len urážkou poctivej práce všetkých zamestnancov Českého rozhlasu a Českej televízie," doplnili Dvořák sa Zavoral.

Ak by KSČM či iné politické strany chceli zaviesť majetkové priznania pre novinárov médií verejnej služby, pretože ich mzda je hradená z koncesionárskych poplatkov, mali by iniciovať tiež majetkové priznania pre všetkých zamestnancov platených zo štátneho rozpočtu, teda všetkých úradníkov, sociálnych pracovníkov, policajtov, hasičov, ale aj lekárov či ďalšie zdravotníkov, dodali riaditelia oboch médií.

Upozornili, že práca zamestnancov ČRo a ČT sa riadi zákonom o ČRo, zákonom o ČT, Kódexom ČRo, Kódexom ČT a zákonom o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania tak, aby bola zaistená ich nezávislosť a zároveň kontrola.