Zástupcovia viacerých digitálnych platforiem posielajú otvorený list Veronike Remišovej (CELÉ ZNENIE)

Zástupcovia viacerých digitálnych platforiem posielajú otvorený list Veronike Remišovej (CELÉ ZNENIE) Foto: FB Veronika Remišová

Len s podporou digitálnej ekonomiky bude mať Slovensko šancu obnoviť ekonomický model rastu a pracovné príležitosti, píšu signatári.

Viaceré subjekty v oblasti podpory a rozvoja digitálnej agendy a inovácií na Slovensku poslali otvorený list podpredsedníčke vlády SR pre investície a informatizáciu Veronike Remišovej, v ktorom podporujú myšlienku, aby sa do Programového vyhlásenia vlády dostala vízia Slovenska postavená na inováciách, nových technológiách a podpore digitálnej agendy. Navrhujú tiež znovuobnovenie pozície digitálneho lídra, ktorý by koordinoval túto agendu cez všetky ústredné orgány štátnej správy, súkromné aj verejné vzdelávacie a výskumné inštitúcie, ale aj regionálnych aktérov po vzore väčšiny členských krajín EÚ.

Signatármi odporúčaní sú digitálne platformy, záujmové združenia a podnikateľské asociácie, ktoré na Slovensku zastupujú viac ako 500 zahraničných a domácich firiem, univerzity a vedeckých pracovníkov, a ktoré sa dlhodobo venujú digitálnej agende, inováciám, umelej inteligencii a novým technológiám.

Vážená pani podpredsedníčka vlády,

v prvom rade Vás chceme ubezpečiť, že nám záleží na zdraví všetkých občanov Slovenska a plne rešpektujeme, že prijímanie opatrení pre ochranu zdravia obyvateľstva je v aktuálnej situácii prioritou.
Aktuálne pripravované Programové vyhlásenie vlády však bude obsahovať prierezové priority pre vládu SR na celé funkčné obdobie. Obsah tohto dokumentu preto vnímame ako kľúčové východisko pre realizáciu vízie spoločenského, ekonomického aj sociálneho rozvoja Slovenska. Táto vláda bude mať za úlohu v prvom roku svojho vládnutia pripraviť stratégie na celé programové obdobie EÚ, ktoré bude mať dosahy až do roka 2030. Preto je tu príležitosť formulovať a nastaviť potrebné procesy presahujúce dĺžku volebného cyklu, čo sa ukazuje ako nevyhnutné hlavne v strategických témach akými sú najmä zdravotníctvo, spravodlivosť, vzdelávanie, ale aj inovačná schopnosť a potreba zmeny ekonomického modelu Slovenska na trvalo udržateľný.

Tradičné štruktúry, o ktoré sa opierala naša spoločnosť a hospodárstvo, najmä dostupná pracovná sila, sa menia. Aktuálna situácia spôsobená pandémiou tento proces globálne dokonca ešte akcelerovala. Považujeme za kľúčové, aby Slovensko bolo na túto budúcnosť čo najlepšie pripravené a jasne vyjadrilo svoju pozíciu aj k návrhu “Plánu obnovy” Európskej komisie, ktorý zverejnila 8.4.2020 a ktorý jasne akcentuje výzvu pre Európu: „buďme zelenší a digitálnejší a to nám prinesie obnovu rastu a pracovných príležitostí“.

Slovensko v oblasti digitálnej transformácie a podpory inovácií v porovnaní s inými členmi EÚ dlhodobo výrazne zatiaľ zaostáva. Tento trend môžeme a musíme zmeniť a sme presvedčení, že by malo ísť o jednu z hlavných priorít vlády SR. Krajiny, vrátane Slovenska, ktoré nebudú vedieť držať krok s výskumom, vývojom a nasadzovaním prednostne digitálnych a životnému prostrediu blízkych technológií budú nevyhnutne strácať svoju pozíciu v regionálnom aj globálnom meradle, čo negatívne ovplyvní kvalitu života ich občanov. Iba technologickými a digitálnymi zručnosťami a kompetenciami vybavená spoločnosť je a bude konkurencieschopná.

Vo svete sme svedkami, ako sú digitálne technológie a umelá inteligencia kľúčovou súčasťou riešenia širokého spektra dnešných i budúcich výziev. Inteligentné riešenia pre priemysel, ako zabezpečenie online informácií o možnostiach dodávok v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca našich výrobných podnikov, ale aj pre domácnosti, inovatívne metódy liečby ochorení, algoritmy umelej inteligencie odhaľujúce korupčné správanie, či daňové podvody, len podčiarkujú široký spoločenský význam nových technológií, nehovoriac o ich prínose počas aktuálnej pandémie. Slovensko má tiež svoj nateraz nevyužitý potenciál v podobe špičkových vedcov a inovátorov, vrátane tých aktuálne pôsobiacich v zahraničí, ktorým je však potrebné poskytnúť podmienky pre rozvoj a víziu.

Víziu, že Vláda Slovenskej republiky považuje inovácie, nové technológie a podporu digitálnej ekonomiky za jeden z hlavných pilierov ekonomického, sociálneho a spoločenského rozvoja a deklaruje to aj v jej Programovom vyhlásení.

Teší nás, že ste ešte v predvolebných diskusiách plne podporili myšlienku zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska. Sme presvedčení, že intenzívne vnímate význam digitálnej ekonomiky a inovácii nielen pre zníženie krátkodobých negatívnych dopadov pandémie na nezamestnanosť a životnú úroveň, ale aj ako kľúčové predpoklady pre nastavenie dlhodobo udržateľného rozvoja Slovenska.
Dovoľujeme si Vám na záver nášho listu navrhnúť znovuobnovenie pozície digitálneho lídra, ktorý by koordinoval túto agendu cez všetky ústredné orgány štátnej správy, súkromné aj verejné vzdelávacie a výskumné inštitúcie, ale aj regionálnych aktérov po vzore väčšiny členských krajín EÚ.

S úctou,

Signatári listu:
Gabriel Galgóci, prezident, Americká obchodná komora v SR
Mário Lelovský, predseda výkonného výboru, Digitálna Koalícia
Martina Le Gall Maláková, zakladateľka a prezidentka, Industry Innovation Cluster Slovakia
Emil Fitoš, prezident, IT Asociácia Slovenska
Martin Uhnák, výkonný riaditeľ, SAPIE
Mária Bieliková, predsedníčka správnej rady, slovak.AI