Google sprístupnil slovenským deťom bezplatnú online hru Interland (VIDEO)

Google sprístupnil slovenským deťom bezplatnú online hru Interland (VIDEO)

Bezplatná online hra Interland, ktorá je teraz dostupná už aj v slovenskom jazyku, sa snaží deťom zábavnou formou priblížiť základy bezpečného správania sa na internete. Google s podporou slovenskej organizácie Teach for Slovakia bude zvyšovať povedomie o digitálnej bezpečnosti medzi žiakmi v dobe, kedy čas detí strávený online dramaticky rastie v dôsledku pandémie koronavírusu. Informuje spoločnosť Google v tlačovej správe.

Dobrodružná hra Interland je určená deťom od 7 do 12 rokov. Na jej spustenie stačí len internetový prehliadač a pozostáva zo štyroch základných lekcií, pričom každá z nich je akousi minihrou. Deti postupne prechádzajú celou hrou a stávajú sa „internetovými hrdinami“. Počas svojej cesty sa postupne naučia, ako si poradiť s hackermi, phishermi, kyberšikanou alebo zdieľaním informácií na sociálnych sieťach.

Podľa analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky sa k online výučbe pripojilo 81 percent celej žiackej populácie, pričom na jar 2020 internet vôbec nepoužívala polovica žiakov1 na základných školách. Deti bez povedomia o digitálnej bezpečnosti, ktoré sa na internet začali pripájať len nedávno a neprešli si predtým prípravou v škole alebo doma s rodičmi, sú pritom najzraniteľnejšie.

„Cieľom hry je deti naučiť bezpečne sa pohybovať v anonymnom prostredí internetu a jednoducho ich oboznámiť s možnými nástrahami či ako sa voči nim chrániť zábavnou a nenásilnou formou,“ hovorí Ingrid Popovič, marketingová manažérka pre produkty spoločnosti Google.

Už pred pandémiou COVID-19 bolo používanie digitálnych technológií u detí spojené s rôznymi problémami. Napríklad len kyberšikanou je podľa prieskumu ESPAD 2019 ohrozených 6,7% slovenských študentov (6% chlapcov a 7,1% dievčat). Tieto čísla sú pravdepodobne ešte vyššie, keď sa väčšina sociálnej interakcie (a teda aj klasickej šikany) v čase pandémie presúva do virtuálneho priestoru. Týka sa to samozrejme aj ďalších problémov ako sledovanie nevhodného obsahu, bezpečnostné riziká (online predátori, ochrana osobných údajov, phishing, hacking a pod.) a ďalších digitálnych hrozieb.

„Pri prevencii a predchádzaní novodobým problémom súvisiacim s využívaním digitálnych technológií zohrávajú kľúčovú rolu školy. V 21. storočí ich rola spočíva najmä v tom, že by mali deti naučiť pracovať s technológiami bezpečne a rozumne. Školy by sa mali oveľa viac venovať tomu, ako predchádzať problematickému správaniu na internete, čo je bezpečné a čo už môže byť dieťaťu škodlivé. Na druhej strane by mali viesť deti k obsahu, ktorý je pre ne prínosný. Každá iniciatíva, ktorá v tejto oblasti pomôže učiteľom a aj žiakom zvládnuť novodobé výzvy týkajúce sa online prostredia znamená, že učitelia budú odborne zdatnejší a žiaci oveľa viac pripravení vykročiť do sveta 21. storočia,“ hovorí Michal Božík, psychológ a výskumný pracovník z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.