Akt o digitálnych službách: Začali platiť nové pravidlá pre online platformy

Akt o digitálnych službách: Začali platiť nové pravidlá pre online platformy Reprofoto EP

Akt o digitálnych službách, ktorý v stredu nadobudol účinnosť, je novým súborom pravidiel EÚ, ktoré majú vytvoriť bezpečnejšie a zodpovednejšie online prostredie.  Vytvára nové povinnosti pre online platformy s cieľom znižovať rozsah škôd a bojovať proti rizikám v online prostredí, zavádza silnejšiu ochranu práv používateľov a pre digitálne platformy buduje nový rámec transparentnosti a zodpovednosti.

Nové povinnosti v oblasti digitálnych služieb

K novým pravidlám patria nové povinnosti na obmedzenie šírenia nezákonného obsahu a nezákonných produktov v online prostredí, na zvýšenie ochrany maloletých, či na poskytnutie väčšieho výberu a lepších informácií používateľom.

Čo sa zmení vďaka novému aktu o digitálnych službách:

- platformy musia informovať používateľov o odstránení obsahu a používatelia majú možnosť rozhodnutie o odstránení obsahu napadnúť
- používatelia budú mať prístup k mechanizmom riešenia sporov vo svojej krajine
- transparentné podmienky pre platformy
- väčšia bezpečnosť a lepšia informovanosť o skutočných predajcoch výrobkov, ktoré používatelia nakupujú
- prísnejšie povinnosti pre veľmi veľké online platformy, pokiaľ ide o posudzovanie a zmierňovanie rizík ich služieb pre práva používateľov (a to na úrovni celej organizácie) v prípadoch, keď majú obmedzenia práv a riziká rýchleho šírenia nezákonného alebo škodlivého obsahu na internete najväčšie dôsledky
- mechanizmy rýchlej reakcie na krízy s dodatočnými opatreniami na riadenie rizík v prípade kríz v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti
- väčšia ochrana maloletých osôb
 - zákaz cielenej reklamy na online platformách zameranej na maloleté osoby alebo používanie citlivých osobných údajov
- prístup výskumných pracovníkov k údajom platforiem, aby mohli zisťovať riziká pre spoločnosť a základné práva

Tento široký rozsah nových povinností týkajúcich sa transparentnosti, ktorých cieľom je zvýšiť zodpovednosť a posilniť dohľad, napríklad prostredníctvom nového mechanizmu označovania nezákonného obsahu, budú musieť dodržiavať všetci online sprostredkovatelia. Pre platformy s viac ako 45 miliónmi používateľov sa však zavádza osobitný režim: na tieto veľmi veľké online platformy alebo internetové vyhľadávače sa budú vzťahovať aj ďalšie povinnosti vrátane každoročného komplexného hodnotenia rizík, ktoré môžu v online prostredí ich služieb spôsobiť škody – napríklad možnosť, že používateľ príde do kontaktu s nezákonným tovarom alebo obsahom, či šírenie dezinformácií. V rámci aktu o digitálnych službách sa budú musieť zaviesť vhodné opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré budú predmetom nezávislého auditu služieb a zmierňujúcich opatrení.