Európska komisia začala konanie proti X na základe aktu o digitálnych službách

Európska komisia začala konanie proti X na základe aktu o digitálnych službách

Európska komisia začala formálne konanie s cieľom posúdiť, či sociálna sieť X mohla porušiť akt o digitálnych službách v oblastiach súvisiacich s riadením rizika, moderovaním obsahu, temnými vzorcami, transparentnosťou reklamy a prístupom výskumných pracovníkov k údajom.

 Na základe doteraz vykonaného predbežného vyšetrovania sa Komisia rozhodla začať formálne konanie o nesplnení povinnosti proti X podľa aktu o digitálnych službách.

Konania sa zamerajú na tieto oblasti:

- dodržiavanie povinností vyplývajúcich z aktu o digitálnych službách týkajúcich sa boja proti šíreniu nezákonného obsahu na internete v EÚ, najmä v súvislosti s posúdením rizika a zmierňujúcimi opatreniami, ktoré prijala platforma X s cieľom bojovať proti šíreniu nezákonného obsahu na internete v EÚ, ako aj s fungovaním mechanizmu oznamovania a prijímania opatrení, pokiaľ ide o nezákonný obsah na internete v EÚ, ktoré boli stanovené aktom o digitálnych službách, a to aj vzhľadom na zdroje X na moderovanie obsahu,

- účinnosť opatrení prijatých na boj proti manipulácii s informáciami na platforme, najmä účinnosť systému X tzv. Community Notes (hromadných pripomienok) v EÚ a účinnosť súvisiacich politík, ktorými sa zmierňujú riziká pre občiansku diskusiu a volebné procesy,

- opatrenia, ktoré platforma X prijala na zvýšenie transparentnosti svojej platformy. Vyšetrovanie sa týka podozrení na nedostatky pri poskytovaní prístupu výskumných pracovníkov k verejne prístupným údajom X podľa článku 40 aktu o digitálnych službách, ako aj nedostatky, pokiaľ ide o archív reklám X.

- podozrenie na klamlivý dizajn používateľského rozhrania, najmä v súvislosti s overovacími značkami, tzv. modrými odznakmi spojenými s určitými predplatenými produktmi.

Ak by boli tieto nedostatky dokázané, predstavovali by porušenie viacerých článkov aktu o digitálnych službách.

Ide o prvé formálne konanie, ktoré Komisia začala s cieľom presadzovať prvý celoúnijný horizontálny rámec zodpovednosti digitálnych platforiem, len tri roky od jej návrhu.