Spam od prezidentského kandidáta vlastne nie je spam

Spam od prezidentského kandidáta vlastne nie je spam

Ak rozposiela firma nevyžiadanú poštu, hrozí jej pokuta. Ak vám ju pošle prezidentský kandidát, nehrozí mu nič.

 


Viacerí čitatelia nás upozornili, že im posiela maily jeden z prezidentských kandidátov Jozef Behýl. Považujú to za otravovanie, dokonca mali aj probém to stopnúť aj po upozornení. Behýl sa mailom obracal na ľudí o podporu, hľadal zástupcov do okrskových komisií, posielal oznámenia, stanoviská. Ak by to posielala súkromná firma, môže mať problém.

 

Slovenská obchodná inšpekcia na svojej stránke upozorňuje, že nevyžiadaná pošta (spam) je zakázaná zákonom o reklame. „Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy... reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta." Za posielanie spamu hrozí pokuta až do výšky 66 tisíc eur.

Odporúčame aj: Len aby sa nezabudlo, kampaň je stále zakázaná

Každý, komu bol bez jeho predchádzajúceho súhlasu doručený spam, sa môže obrátiť na orgán štátneho dozoru. Tieto orgány sú celkovo štyri. Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva dozor nad reklamou potravín a podobných komodít. Štátny ústav pre kontrolu liečiv vykonáva dozor nad reklamou liekov a dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov. Štátny ústav pre kontrolu veterinárnych liečiv vykonáva dozor nad reklamou veterinárnych liečiv. Vo všetkých ostatných prípadoch je príslušným orgánom štátneho dozoru Slovenská obchodná inšpekcia. Spam od politikov však nerieši.

„Zákon o reklame sa nevzťahuje na "politickú reklamu", čiže SOI v takých prípadoch nie je oprávnená konať," povedala pre Omédiách.com hovorkyňa SOI Danuša Krkošová. Prezidentskú kampaň rieši zákon o voľbe prezidenta z roku 1999 a ten spam, ale ani elektronickú komunikáciu nepozná.

Odporúčame aj: Čo sa môže a čo nesmie počas prezidentskej kampane