Aktuálne rozdáva prebytky 113 Tesco obchodov

Aktuálne rozdáva prebytky 113 Tesco obchodov Foto: Tesco

Prebytky rozdeľuje aj Slovenská katolícka charita.


V roku 2015 sa obchodný reťazec Tesco rozhodol darovávať prebytky potravín. Na začiatku boli do darovania zapojené 4 pilotné prevádzky. Aktuálne dokáže Tesco darovať potravinové prebytky zo 113 obchodov po celom Slovensku. Tým sa reťazec reálne približuje k svojmu záväzku, že do roka 2020 budú všetky obchody schopné darovať potraviny pre tých, ktorí to najviac potrebujú, píše spoločnosť v tlačovej správe.

Darované potraviny z Tesca putujú do miestnych organizácií, ktoré ich prerozdeľujú tým, ktorí ich potrebujú. Jednou z organizácií je Spišská katolícka charita.

„Denne prerozdeľujeme potrebné potraviny našim organizačným zložkám, ktoré z nich pripravujú stovky jedál pre chorých, starších a ľudí v núdzi. Je preto pre nás dôležité, že máme v našom poslaní – byť blízko pri človeku – silného partnera, akým je Tesco. Vďaka rozšíreniu počtu zapojených obchodov Tesco, v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, sme dnes schopní pomáhať v celom regióne Spišskej diecézy – Orava, Liptov, Spiš –, za čo sme veľmi vďační,“ povedala Zuzana Danková, riaditeľka potravinovej a humanitárnej pomoci v Spišskej katolíckej charite.

„Chcela by som oceniť entuziazmus zapojených kolegov v obchodoch, len vďaka ktorým je možné darovanie potravín zo všetkých hypermarketov Tesco, aj z niektorých menších formátov,“ povedala Katarína Pšenáková, CSR manažérka spoločnosti Tesco.