PR pre Kaufland najnovšie zastrešuje 1st CLASS AGENCY

PR pre Kaufland najnovšie zastrešuje 1st CLASS AGENCY Ilust.foto: Kaufland

Spoločnosť Kaufland pred letom vyhlásila tender na novú PR agentúru, víťazom sa stala spoločnosť 1st CLASS AGENCY. Od novembra zastrešuje viaceré PR oblasti obchodnej siete, ako aj nové projekty v oblasti produktovej a korporátnej komunikácie.

 „V spoločnosti Kaufland sa snažíme komunikovať jasne, autenticky a najmä úprimne voči všetkým komunikačným partnerom. Tešíme sa, že naším partnerom sa stala práve PR agentúra 1st CLASS a sme presvedčení, že vďaka spoločnej spolupráci rozvinieme a posunieme našu komunikáciu na novú úroveň,“ povedala Lucia Vargová, Head of Corporate Communication Kauflandu.
 
„Naša agentúra má viac ako trinásťročné skúsenosti v oblasti PR a budovania reputácie pre mnohých klientov a silné značky práve v oblasti potravinárstva, maloobchodu a FMCG. Veríme, že ich využijeme aj pre spoločnosť Kaufland, kde nás čaká viacero pekných projektov a zaujímavých výziev, ako aj poctivé, denno-denné remeselné PR,“ povedala Katarína Remiaš, majiteľka 1st CLASS AGENCY.

„Naša agentúra bude aktívne spolupracovať na príprave plánov a kampaní, a na realizácií PR aktivít v oblasti produktovej a korportánej komunikácie, ako aj v oblasti digital PR. V oblasti produktovej komunikácie budeme zastrešovať hlavne komunikáciu privátnych Kaufland značiek (ako sú K-free, K-to go, K-take it veggie), podporu slovenských dodávateľov a PR podporu produktových kampaní. V oblasti korporátnej komunikácie pomôžeme s témami ako je spoločenská zodpovednosť, trvalá udržateľnosť a ekológia, HR, inovácie, lokálni a regionálni dodávateľov a ďalšie. Prostredníctvom community mangementu a spoluprácami s influencermi a ambasádormi zastrešíme časť digitálnych PR aktivít Kauflandu.“ dodala Katarína Remiaš.