Obchod

Dôležité: Zákaz nedeľného predaja sa ruší (VIDEO)

Dôležité: Zákaz nedeľného predaja sa ruší (VIDEO)

Poslanci sa obrátili na hlavného hygienika, aby zrušil zákaz nedeľného predaja

Poslanci sa obrátili na hlavného hygienika, aby zrušil zákaz nedeľného predaja

Otváracie hodiny pre dôchodcov sa rušia, v obchodoch nastanú aj tieto ďalšie zmeny

Otváracie hodiny pre dôchodcov sa rušia, v obchodoch nastanú aj tieto ďalšie zmeny

Strana 9 z 11