Nerozbíjajte ho, nemôže za to

Nerozbíjajte ho, nemôže za to Foto: The Pianists

Začína sezóna rušenia rozhlasu vzdialenými stanicami.

 

 

Úrad pre reguláciu dáva na vedomie občanom, že sa v pásme veľmi krátkych vĺn začala sezóna krátkodobého, občasného rušenia miestnych rozhlasových staníc vzdialenými rozhlasovými stanicami.

„Pán Jozef pri práci v záhrade pravidelne počúva svoju obľúbenú rozhlasovú stanicu. Rozhlasový prijímač začal chrčať a do vysielania jeho obľúbenej stanice sa miešala iná rozhlasová stanica. Spočiatku si myslel, že nemá správne naladenú obľúbenú stanicu a pokúšal sa ju doladiť, ale nepomohlo to. Nepomohlo ani premiestnenie rádioprijímača na iné miesto. Pri ladení rádioprijímača bolo rozhlasové pásmo preplnené stanicami a počul rôzne neznáme zahraničné stanice," píše Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

„Rušenie je spôsobované prírodným javom tzv. sporadickou vrstvou Es, ktorá na Slovensku umožňuje krátkodobý príjem vzdialených rozhlasových staníc napr. z Talianska, Francúzska, Španielska, Turecka a pod. Čiže príjem staníc, ktoré za normálnych podmienok nie je možné terestriálne prijímať," píše v tlačovej správe RU.

Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ.

Sporadická vrstva Es je ionizovaná vrstva, ktorá vzniká najmä v letných mesiacoch a umožňuje krátkodobý príjem vzdialených vysielačov. Rádioamatéri zo Slovenska vďaka tomuto javu už v predchádzajúce dni uskutočnili v pásme veľmi krátkych vĺn – 50 MHz spojenia napr. s rádioamatérmi z Afriky a z okrajových častí juhu a severu Európy.
Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad a chcú nahlásiť rušenie rozhlasu alebo televízie, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. Bližšie informácie na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=64.