omedich.com

Rádio

Martin Lengyel: Prečo som sa rozhodol rádio Aktual zrušiť a spustiť nové

Martin Lengyel: Prečo som sa rozhodol rádio Aktual zrušiť a spustiť nové

Začalo vysielať nové rádio – Dobré rádio

Začalo vysielať nové rádio – Dobré rádio

Z rádia Aktual, ktoré riadi Zuzana Martináková, odišlo viacero ľudí

Z rádia Aktual, ktoré riadi Zuzana Martináková, odišlo viacero ľudí

Strana 9 z 33