RPR: Reklama na nový týždenník Téma bola neetická

RPR: Reklama na nový týždenník Téma bola neetická Foto: FB Téma

          


Nástup nového týždenníka Téma na trh sprevádzala neetická reklama, tvrdí Arbitrážna komisia Rady pre reklamu.
Spoločnosť Mafra Slovakia začala v októbri vydávať nový týždenník Téma so sloganom „najúspešnejší týždenník prichádza na Slovensko."Slogan bol súčasťou vizuálu reklamy na bilbordoch či sociálnych sieťach.

 

Na Radu pre reklamu sa obrátil sťažovateľ, podľa ktorého tvrdenie, s využitím superlatívu „najúspešnejší týždenník," považuje za neetické a poukazuje na to, že nikde v reklame, a ani na stránke zadávateľa nie je uvedené, na základe čoho a prečo je týždenník považovaný za „najúspešnejší".

AK RPR rozhodla, že sťažnosť je opodstatnená.

Téma je obdobou českého týždenníka Téma, ktorý vydáva materská spoločnosť Mafra. Využitie superlatívu vydavateľ odôvodnil tým, že týždenník bol v Českej republike zvolený čitateľmi ako najobľúbenejší v kategórii „Svet a spoločnosť", v súťaži „Časopis roku 2016" a zároveň sa stal najpredávanejším týždenníkom v kategórii spoločensko - spravodajský týždenník.

Odporúčame aj: Reklama ponúkajúca diskrétne chyžné z Filipín, ktoré sú vždy k dispozícii, je neetická

AK RPR vydavateľstvu odporuje: „Týždenník Téma získal (v ČR - pozn. red.) prvenstvo v jednej z dvanástich kategórií a napríklad v kategórii Časopis roku sa umiestnil na druhej priečke. V rámci napríklad „Ceny čitateľov" týždenník nezískal žiadne miesto. Súťaž navyše nehodnotí „úspešnosť" titulu, ale je zameraná na preukázanie obľúbenosti."

AK RPR spochybnila aj argument vydavateľa, že týždenník je najpredávanejším titulom v Českej republike, zadávateľ predložil informácie o predaji len vo február 2017. Podľa údajov ABC ČR bol časopis Téma najpredávanejším týždenníkom aj počas ostatných mesiacov tohto roka, ale len medzi spravodajskými týždenníkmi (medzi ktoré patrí okrem Témy už len Respekt a Týden).

„S ohľadom na tieto skutočnosti je AK RPR toho názoru, že argumenty zadávateľa nemožno považovať za relevantné k tomu, aby bola dostatočne preukázaná pravdivosť a opodstatnenosť využitia superlatívov a reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex," píše komisia v rozhodnutí.

Najúspešnejší týždenník v Českej republike to je, minimálne z nových týždenníkov, a ten slogan už aj tak nepoužívame," reagoval pre Omédiách.com riaditeľ vydavateľstva Vladimír Mužík.