Nová kniha o reklame a komunikácii sľubuje viac

Nová kniha o reklame a komunikácii sľubuje viac

Prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska - Róbert Slovák, vydal svoju prvú knihu o komunikácii, kreativite, nadhľade a veciach, ktoré s tým všetkým viac-menej nejak súvisia. Napríklad život ako taký.

 Kniha Viac ako reklama je kompiláciou workshopov, prezentácií na rôznych konferenciách, blogov, článkov a rozhovorov publikovaných v rôznych médiách. Je rozdelená na niekoľko kapitol, ktoré sa venujú teórii, podrobnému popisu kampaní, na ktorých sa Róbert Slovák podieľal reklamnej agentúre Respect APP a osobných úspechoch, ale aj zlyhaniach.

 
Poster zo série pre časopis História, ktorá sa stala najlepšou prácou v 20-ročnej histórii súťaže kreatívnych reklám Zlatý klinec. (Respect APP)

"Moja prvá kniha o tom, čo som sa o kreativite, reklame a komunikácii naučil od Ondreja Štefánika, Yolky Udičovej, Rytmusa, Davida Drogu, Marylina Mansona, Jamieho Olivera, Michaela Conrada, Yonathana Dominitza, Raffa Tatarka, Igora Brossmanna, Andreja a Jara Kiskovcov, Pudingu pani Elvisovej, sira Hegartyho, Pharrella Williamsa, Vivienne Westwood, Arnolda Schwarzeneggera a môjho psa Rudolfa," píše autor.

Kniha obsahuje niekoľko case studies úspešných a ocenených kampaní, na ktorých sa Róbert podieľal ako autor či spoluautor. Opisuje priebeh ich tvorby, spôsob uvažovania o stratégii a kreativite, ich výsledky a reakciu cieľových skupín. Texty dopĺňajú aj QR-kódy, ktoré smerujú na case videá s podrobnosťami kampaní, ktoré opisujú. 

 

 
Poster z kampane pre Gorila.sk, ktorý promovala nový album skupiny Puding pani Elvisovej a staré klasiky ako Pulp Fiction. (Respect APP)


Róbert sa roky venuje aj prednáškam a workshopom, na ktorých vyučuje kreatívne postupy, rôzne metódy uvažovania či tvorby briefov. Kniha Viac ako reklama preto obsahuje aj praktické tipy a rady ako byť kreatívnejší a otvoriť si hlavu novým nápadom. 

 

 Kniha obsahuje aj niekoľko Róbertových článkov publikovaných v mnohých slovenských médiách, či rozhovory na rôzne, nielen reklamné témy. Kniha je popretkávaná citátmi mnohých osobností, ktoré zoradil viac - menej podľa tém jednotlivých kapitol a textov. 

Knihu Viac ako reklama vydala agentúra Respect APP ako svoju prvú publikáciu. Kúpiť si ju môžete napríklad na Sashe.sk: www.bit.ly/viacako

 Ilustrovala ju laureátka ceny Nadácie Tatrabanky za umenie Ivana Šáteková, autorom titulnej fotografie je uznávaný fotograf Martin Črep.

Pozrite si video, v ktorom autor popisuje jednotlivé časti knihy: