COVID-19: Ústredný krízový štáb takto zjemnil prísne opatrenia

Ústredný krízový štáb sa dnes zhodol na kompromisných riešeniach pre šport a kultúru:

Podrobnosti o pôvodne schválených prísnych opatreniach: COVID-19: Nové prísne opatrenia, ktoré majú platiť od 16. septembra a ešte prísnejšie od 1. októbra

- pri interiérových podujatiach je maximálny limit 500 ľudí, v exteriéri 1000 osôb (počítajú sa len diváci),
- kultúrne podujatia vrátane konferencií: v červených regiónoch sú odstupy v sedení – diváci budú sedieť v každom druhom rade,
- športové podujatia: v zelených regiónoch diváci sedia v každom druhom rade, v červených regiónoch v každom štvrtom rade,
- zakazuje sa podávanie občerstvenia,
- platí prísne dodržiavanie nosenia rúšok a hygieny rúk.