omedich.com

Sacharovovu cenu 2020 získala bieloruská demokratická opozícia

Bieloruská demokratická opozícia sa stala laureátom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia.

 

Mená laureátov oznámil v Bruseli predseda EP David Sassoli na základe rozhodnutia Konferencie predsedov (predseda EP a predsedovia politických skupín v EP).

„Dovoľte mi zablahoželať predstaviteľom bieloruskej opozície za ich odvahu, odolnosť a odhodlanie. Zostali silní tvárou v tvár oveľa väčšiemu protivníkovi. Ale na svojej strane majú niečo, čo nikdy brutálna sila neporazí- a to je pravda. Takže môj odkaz Vám, milí laureáti, je zostať silnými a nevzdať svoj boj. Vedzte, že sme na Vašej strane,“ povedal predseda EP Sassoli po tomto rozhodnutí.

„Chcel by som sa tiež vyjadriť k nedávnemu zabitiu jedného z tohtoročných finalistov, pána Arnolda Joaquína Motazána Eraza , ktorý je súčasťou skupiny enviromentálnych aktivistov Guapinol. Členovia tejto skupiny boli väznení za účasť na pokojných protestoch proti ťažbe oxidu železitého v Hondurase. Je nevyhnutné, aby bolo v tomto prípade začaté okamžité, dôveryhodné a nezávislé vyšetrovanie. Zodpovedné osoby musia niesť zodpovednosť,“ dodal.