K téme otvárania škôl zverejnil minister školstva nasledujúce stanovisko

K téme otvárania škôl zverejnil minister školstva Branislav Gröhling toto stanovisko:

OTVÁRANIE ŠKÔL
Prosím, zatiaľ zachovajme pokoj. Na ministerstve robíme všetko pre to, aby sme našli čo najlepšie riešenie, ako dostať žiakov do škôl a súčasne nastaviť aj pravidlá od januára.
Už dva týždne diskutujeme o otvorení škôl. Na krízovom štábe sme presadzovali náš plán: Otvorenie škôl, návrat k semaforom (teda individuálne zatváranie tried či škôl, ak sa objaví pozitívny prípad) a dobrovoľná možnosť testovania pre zamestnancov, žiakov a rodičov (zdôrazňujem slovo „dobrovoľný“).
Semafory boli overené a fungovali, ale UKŠ náš návrh neschválil na základe súčasnej nepriaznivej situácie. Včera nám zadal úlohu priniesť návrh riešenia, ako otvoriť školy a zároveň zabezpečiť aj ochranu zdravia cez testovanie zamestnancov, žiakov či rodičov.
Už dnes som komunikoval so ZMOSom, Úniou miest Slovenska, Asociáciou ZŠ, súkromnými aj cirkevnými zriaďovateľmi a diskutujeme, či je vôbec niečo také možné. Veľakrát sme na ministerstve vedeli nájsť nové riešenia a veľakrát sa aj školy v tomto čase dokázali vynájsť a prispôsobiť. Pokúsime sa o to spoločne opäť.
Áno, vnímam všetky okolnosti. Škola nemôže zabezpečovať testovanie sama. Zriaďovateľ bude musieť zabezpečiť personál. Musíme na to tiež získať financie. Musíme hľadieť aj na možnosť dobrovoľnosti a na množstvo ďalších otázok, ktoré všetci máte. V najbližších dňoch sa pokúsime nájsť čo najlepšie riešenie, ktoré vyhovie všetkým.
? Prosím všetkých o pokoj a rozvahu. Tak ako aj doteraz, na ministerstve si zodpovedne budeme plniť svoje povinnosti a budeme sa snažiť nájsť čo najlepšiu cestu von pre všetých.